Saugus automobiliai

     Amerikiečių bendrovė Vector Aeromative Corp., Wilmington, CA, gamina sportinius automobilius. Jie yra gerų rankų gamybos, sumontavimui nevartojamos mechanizuotos linijos. Vėliausiam automobiliui “Vector W8 Supercar” bendrovė panaudojo erdvėlaivių ir sprausminių lėktuvų-naikintuvų technologiją.

     Automobilio grindys susideda iš alumino korio tipo rėmo ir alumino plokščių, priklijuotų ir prikniedytų prie rėmo. Viršutinei daliai vartojami chromo-plieno vamzdžiai, atsparūs įlenkimui. Jei automobilis apsiverčia, vairuotojas išlieka nesužeistas.

     Šis automobilis nepigus — kainuoja apie 400.000 dol. Pagaminami tik du per mėnesį. Daugiausia jį perka europiečiai, o dabar jau ir japonai. Mažiausiai juo domisi amerikiečiai.

Šviesos krosnelė

     Quadlux b-vė Kalifornijoje pagamino naują maistui kepti krosnelę. Krosnelė, prilygstant mikrobangų krosnelei, labai greitai sušildo arba iškepa maistą. Ji naudoja ne mikrobangas, bet šviesą, kuri gaunama iš kvarco lempos. Naująją krosnelę pavadino FlashBake 3000”.

     Maisto kepimas vyksta taip: matomoji šviesa iškepa maistą, nes ji pasiekia maisto vidų, o infraraudona šviesa (nematomoji) apkepa paviršių, kaip dujinė krosnis. Maistas iškepamas labai greitai, pvz., jautienos kepsnys (“steikas”) — per 105 sekundes, o viščiukas —per dvi minutes. Ši krosnelė dėl savo struktūros gali iškepti maistą tik iki trijų colių storumo. Reikia turėti kantrybės, nes ateityje bus sukonstruota krosnis, kuri pajėgs iškepti visą kalakutą per nepaprastai trumpą laiką.

     Pirmosios krosnelės dar labai brangios. Dabar yra pagaminti du modeliai: vienas kainuoja 7500 d., o kitas — 9500 dol. Kai kurie restoranai San Francisco apylinkėje jomis jau naudojasi.

     Numatoma, kad ateityje jų kaina bus mažesnė nei 1000 dol.

Eismo šviesos ir saulės spinduliai

     Važiuojant saulėtą dieną prieš eismo valdymo šviesas, kartais būna sunku pasakyti, ar jos žalios, ar raudonos, ypač saulei šviečiant tiesiai į akis. Vairuotojas tada suabejoja dėl šviesų spalvos. Anglų bendrovė SIRA pagamino naują stiklą.

     Visa šviesų aparatūra pasilieka to pati, išskyrus priekinį stiklą. Naujasis stiklas susideda iš nepermatomo gaubto, turinčio 200 mažų skylučių ir dviejų skirtingų dydžių lęšiukus. Lęšiukai taip suprojektuoti, kad būtų galima sunaudoti visą šviesą ekonomiškai. Kiekvienas lęšiukas išduoda siaurą, stiprų šviesos spindulį. Visi lęšiukai sudaro stiprią šviesą, kuri aiškiai matoma iš tolo; žiūrint iš šono pusės, turi platesnį matomumą.

     Skylučių plotas sudaro 15% viso stiklo paviršiaus, todėl tik maža dalis saulės spindulių patenka į vidų. Be to, nėra tiesioginio kelio saulės spinduliams, atsimušus į reflektorių, grįžti atgal. Šiuo procesu panaikinamas saulės spindulių veikimas į šviesų spalvas.

(“Technikos žodis”, 1994., Nr. 1)