CHIARA LUBICH

     "Nes Dievas taip mylėjo pasaulį, kad davė savo viengimusį Sūnų, kad kiekvienas, kuris į jį tiki, nežūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą" (Jon 3, 16).

Jėzus pasakė tuos žodžius Nikodemui, žydų vyresniajam, kuris Jį vis klausinėjo (žr. Jono 3, 21). O tų žodžių prasmė iš esmės yra labai svarbi.

     Kai Nikodemas manė, kad jo pokalbio dalyvis yra tik nepaprastas mokytojas, tada Jėzus atskleidė jam savo tikrąją tapatybę. Tai reiškia, kad Jis yra daug daugiau negu tik koks nors mokytojas, net jei būtų ir Dievo siųstas. Jis yra vienintelis Dievo Sūnus, Jo mylimiausias Sūnus, Asmuo, kuris yra vienas su Tėvu, ir Tėvas Juo visiškai patenkintas. Jis net siuntė tą Sūnų į pasaulį, kad per Jį žmonės galėtų turėti tikrą gyvenimą. Jėzaus žodžiai Nikodemui pasako tiesą, kuri reiškia viso krikščionių tikėjimo esmę, kad Dievas yra Meilė, kuri nori duoti mums save visą.

Dievas nepasitenkino vien tik mus sutverdamas ir siųsdamas pranašus skelbti mums Jo žodį. Atėjus metui, Jis siuntė mums Tą, kurį labiausiai mylėjo, Savo Sūnų Jėzų. Jis atidavė Jį mums, kad visuomet pasiliktų su mumis ir būtų mūsų. Jis davė Jėzų mums, kad turėtumėm gyvenimą, ne bet kokį, bet tikrą Dievo gyvenimą, kuris viršija mūsų supratimą ir įsivaizdavimą.

     Bet Jėzus, toji nuostabi ir nepaprasta Tėvo dovana mums, nori, kad mes Jį priimtumėm. O mes Jį priimsime tada, kai laikysimės Jo žodžio. Jis kaip tik to ir nori: “Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio” (Jn 14, 23). Ir kai laikomės Jo žodžio, Jis pasilieka mumyse ir mes Jame (žr. Jn 15, 4-7).

     Jei mes laikysimės Jėzaus žodžių, jie mus transformuos. Jie vienys mus su Juo vis labiau ir labiau; jie praplės mūsų sielose šviesos ir meilės horizontus, tada galėsime patirti, kad Jėzus iš tikrųjų yra gyvenimo tobulybė.

     Kaip mes galėtumėm gyventi pagal čia mąstomus žodžius? Jie rodo mums visai aiškiai, kad turime pakilti į mūsų krikščioniško tikėjimo ir gyvenimo naujas aukštumas.

     Pirmiausia, tie žodžiai nori mus praturtinti tikru įžvalgumu, parodyti krikščionių gyvenimą ne kaip vengimą nuodėmės, bijant amžinosios bausmės, bet kaip šviesos ir džiaugsmo gyvenimą tikroje meilėje ir laisvėje net dabar.

     Žinoma, tikrasis gyvenimas negali būti suprastas iš karto, gal net ilgiau užtrunkant, jei svarstoma savaip. Mes galime jį pasiekti tik nuolat gyvendami pagal Jėzaus žodžių tikrąją reikšmę, bet nepritaikydami prie savo norų ar tik iš dalies sutikdami.

     Tikrai tada galėsime patirti tikrą gyvenimą, kai tikėsime Tą Jėzų, kuris iš tikrųjų yra Žodis ir Tėvo Meilė, ir nuoširdžiai Jį priimsime.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius

Jėzus atskleidė jam savo tikrąją tapatybę. Tai reiškia, kad Jis yra daug daugiau negu tik koks nors mokytojas, net jei būtų ir Dievo siųstas. Jis yra vienintelis Dievo Sūnus.