Skaitvardžių vartojimo klaidos

     Labai dažnai daromos klaidos, kai su daugiskaitiniais daiktavardžiais vartojami ne dauginiai, bet paprastieji skaitvardžiai. Šios rūšies klaidos labai paplitusios tiek Lietuvoje, tiek čia, išeivijoje. Labai dažnai pasakoma ar parašoma: Aš ten buvau tris metus. Prieš du metus jis grįžo iš užsienio. Jau penki metai, kai iš jo negaunu jokios žinios.Tai didelės klaidos. Šiuos sakinius taip reikia pataisyti: Aš ten buvau trejus metus. Prieš dvejus metus jis grįžo iš užsienio. Jau penkeri metai, kai iš jo negaunu jokios žinios. Metaiyra daugiskaitinis daiktavardis, todėl su juo reikia vartoti dauginius skaitvardžius.

     Kas yra tie daugiskaitiniai daiktavardžiai? Tai tokie, kurie neturi vienaskaitos, o tik daugiskaitą. Jų lietuvių kalboje turime nemaža, pvz.: metai, durys, vartai, marškiniai, kelnės, žirklės, kailiniai, vestuvės, sutiktuvės, išleistuvės, mišiosir kt. O dauginiai skaitvardžiai yra šie: vieni (arba vieneri), dveji, treji, ketveri, penkeri, šešeri, septyneri, aštuoneri, devyneri.

     Keista, kad tik prie žodžio metaidaugelis kergia paprastus, o ne dauginius skaitvardžius, bet su kitais daugiskaitiniais daiktavardžiais paprastai visi taisyklingai vartoja dauginius skaitvardžius. Juk niekas nepasakys: Nusipirkau du marškinius ir tris kelnes.Visi pasakys: Nusipirkau dvejus marškinius ir trejas kelnes.Dėl ko su visais kitais daugiskaitiniais daiktavardžiais taisyklingai vartoja dauginius skaitvardžius, tik su metaisnėra įpratę jų vartoti? Gal dėl to, kad yra ir žodis metas, kuris vartojamas vienaskaitoje, pvz.: Jau metas keltis. Jau metas baigti darbą.

Metai yra dvylikos mėnesių laikotarpis. Metas reiškia tą pat, ką laikas. Tad šių dviejų žodžių reikšmė yra skirtinga.

     Ne kartą teko pastebėti, kad kai kurie, žinodami, kad su žodžiu metaireikia vartoti dauginius skaitvardžius, bijodami nesuklysti, pradeda dauginius skaitvardžius vartoti ir su kitais, nedaugiskaitiniais daiktavardžiais, reiškiančiais laiką, pvz.: treji mėnesiai, ketverios savaitėsir pan.

     Reikia atkreipti dėmesį, kad ir tie, kurie vartoja dauginius skaitvardžius, suklysta šių skaitvardžių galininko linksnyje: Prieš penkeris, šešeris metus...Tai klaida. Šių skaitvardžių galininko galūnė yra -us: dvejus, trejus, ketveriusir t.t.

     Kalbant apie skaitvardžius, dar bus pravartu priminti, kad kiekiniaiskaitvardžiai nuo vienuolikos iki devyniolikosgalininko linksnyje neturi nosinės, pvz.: Už devyniolika dolerių nusipirkau dvylika sąsiuvinių ir penkiolika pieštukų.Ši taisyklė galioja ir žodžiui keliolika: Jau perskaičiau keliolika knygų.

     Bet kai kurie klaidingai galvoja, kad ir “keletas” galininke rašomas be nosinės. Ne! Nosinės čia reikia, pvz.: Sutikau keletą draugų.