Viešpatie Jėzau, sutikęs žmonių bėdas, verkei;
      ateik pas mane.
     Aš kenčiu dėl mūsų santuokos vargų.
     Duok man jėgų gerbti savo jausmus ir savo asmenį
     jėgų, kurių man kiekvieną dieną reikia.
     Duok tq pačią jėgą atsiskyrusiems ir ištuoktiesiems.
     Duok ypatingai sunkiomis valandomis remtis tikromis atviromis draugystėmis
     vienišumo skausmui išblaškyti.

     Tu, kuris esi meilė, atleisk mano kaltes bei silpnybes,
     padėk man vykdyti savo pareigas, ypač jaunesniųjų vaikų atžvilgiu.
     Ateik man į pagalbą, padaryk, kad vėl pasitikėčiau savimi ir gyvenimu.