CHIARA LUBICH

"Jei laikysite mano įsakymus, jūs pasiliksite mano meilėje, kaip ir Aš laikiau savo Tėvo įsakymus ir pasilikau jo meilėje" (Jn 15,10).

     Šie žodžiai yra paimti iš Evangelijos pagal Joną (14-17). Jėzus po paskutinės vakarienės taip kalba savo apaštalams. Jo žodžiai užtikrina, kad tik laikydami jo įsakymus, mes pasiliekame jo meilėje. Šių žodžių reikšmė paminėta ir ankstesnėje strofoje, kurioje Jėzus savo apaštalams sako: “Jei jūs mane mylite, laikykite mano įsakymus” (Jn 14,15). Aišku, kad motyvas ir skatinimas laikytis jo įsakymų turi būti meilė Jėzui.

     O meilė Jėzui pripažįsta jo įsakymus ir jų laikosi. Toji meilė skatina mus uoliai ir ištikimai gyventi pagal jo žodžius. O gyvendami pagal Jėzaus žodžius, mes pasiliksime jo meilėje ir tada galėsime jį mylėti vis nuoširdžiau.

     Užtai tų žodžių esmė ir skatina pasilikti jo meilėje. Bet ką Jėzus nori tais žodžiais pasakyti? Nėra abejonės, jog jis nori pasakyti,

     kad jo įsakymų laikymasis rodo mus esant jo draugais. Tai ir yra sąlyga, kuri užtikrina ir leidžia būti jo draugais.

     Mes jaučiame, kad jis nori pasakyti kai ką daugiau: kad laikydami jo įsakymus, mes galime augti toje meilėje, kuri tikrai yra Jėzaus meilė. O tą meilę Jis parodė savo žemiškame gyvenime. Toji jo meilė daro jį vieną su Tėvu ir su visais jo broliais ir seserimis, o ypatingai su menkiausiais, silpnaisiais, svetimšaliais.

     Jėzaus meilė gydo kiekvieną sielos ir kūno žaizdą, ji duoda ramybę ir džiaugsmą kiekvienai širdžiai, ji nugali kiekvieną nesutarimą, grąžina solidarumą ir vienybę tarp visų. Jei mes gyvensime pagal Jėzaus žodžius, jis gyvens mumyse ir padarys mus savo meilės įrankiais.

     Kaip mes galėsime gyventi pagal šiuos žodžius? Mes turime pasiryžti visu uolumu siekti tikslo, kuris nurodo krikščioniško gyvenimo vykdymą ne tik ribotai, bet visu uolumu ir rūpestingai. Šventieji kaip tik ištikimai laikydamiesi Dievo įsakymų ir buvo tapę gyvenančiais jo žodžiais.

     Šį kartą pasistenkime gyventi pagal vieną jo žodį, pagal vieną jo įsakymą. Nuo tada, kai Jėzus davė Naują Įsakymą (“Mylėkite vienas kitą, kaip aš jus mylėjau”) jis tapo jo žodžių širdimi, sinteze. Tad pasistenkime pagal jį ir gyventi be kompromisų.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius