Aldona Puišytė

♥ ♥ ♥

Tylią naktį gailios giesmės aidi.
Dievo ilgis siela liūdnaveidė
...

Skaidrios mintys apie Jį vėl sukas.
Suliepsnoja siela
- lyg degtukas -

Kad suprasčiau verkiančių paguodą:
Kas skausmuos su meile atsiduoda

Dievo Valiai, tas priims čia viską
Kaip misterijos spaltingą vyksmą ...

Dieną keičia naktys, naktį - dienos.
Kaip Esi ir koks esi, o Dieve? -

Širdžiai kylant iš tamsos į Šviesą,
Spinduliu sužeidęs - vėl slepiesi.

Tavo Meilės ilgesys - toks didis:
Žaizdą šią tiktai mirtis užgydys.