Po pamokų mokykloje prilipo pilnas autobusas mokinių. Visi užėmė sėdimąsias vietas. Vienoje stotyje įlipo senutė, bet nė vienas mokinys neatsistojo ir neužleido jai sėdimos vietos. Vienas stovįs keliautojas garsiai pasakė:

—    Kaip jums ne gėda! Tokie jauni, o neužleidžiate vietos senutei!

Senutė jam atsakė:

—    Tegu sėdi. Prisistovės, kai pasens!

★ ★ ★

Teisėjas skelbia kaltinamajam jo nusikaltimus:

—    Jūs kaltinamas tuo, kad naktį gatvėje užpuolėte žmogų, partrenkėte žemėn ir apiplėšėte, tepalikę tik auksinį laikrodį jo liemenės kišenėje.

—    Nejaugi palikau auksinį laikrodį? - stebisi kaltinamasis.

—    Taip.

—    Tai prašau poną teisėją mane išteisinti kaip beprotį.

★ ★ ★

—    Jūsų vyras toks išsiblaškęs. Turbūt sunku su tokiu žmogum gyventi?

— Visai ne. Aš visad du kartus gaunu smulkioms išlaidoms.

★ ★ ★

Restorane klausia klientas padavėją:

—    Kodėl trys nesuplakti kiaušiniai pas jus kainuoja tiek pat, kiek kiaušinienė iš keturių suplaktų kiaušinių?

—    Tai labai paprasta. Nesuplaktus kiaušinius galima suskaičiuoti...

★ ★ ★

—    Tai reikės Tamstai ištraukti dantį, -sako dantistas pacientui. - Bet nebijokite, aš Jus apmarinsiu.

Po šių žodžių pacientas skubiai traukia iš kišenės piniginę, bet gydytojas jį sulaiko, sakydamas:

—    Neskubėkite, sumokėsite vėliau.

—    Gerai, daktare, - atsako pacientas, -bet aš norėjau patikrinti, kiek turiu pinigų, nes Jūs mane apmarinsite...

★ ★ ★

—    Kodėl jūs man pasakojate tokias baisias istorijas? - klausia klientas kirpėją.

—    Man daug lengviau kirpti, kai Tamstos plaukai atsistoja ant galvos.

★ ★ ★

Pietų Prancūzijoje veikia medžiotojų draugija, kurios statute įrašyta: "Kas bemedžiodamas bet kokiu būdu pataiko į kitą medžiotoją ir jį užmuša, yra įpareigotas vesti užmuštojo našlę".

★ ★ ★

—    Aš buvau užsiauginęs barzdą, kaip ir tu, bet kai pasižiūrėjau į veidrodį, nutariau ją nusiskusti.

—    O aš turėjau tokį pat veidą, kaip tavo, bet kai į jį įsižiūrėjau, nutariau pradėti auginti barzdą.

★ ★ ★