Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S]

Nevartotinos svetimybės

skūra — oda, kailis.

smala — sakai, derva, degutas.

Smetona — grietinė.

smūtkelis — rūpintojėlis.

sosas — padažas.

sosiska — dešrelė.

soska, soskė — žindukas, čiulptukas.

stanikas — liemenė, liemenėlė.

stonas — luomas.

svotas — piršlys, pabrolys.

šiūpėlė, šiūpelis — semtuvas.

šleikos — petnešos.

šlipsas — kaklaraištis.

šmotas — gabalas.

šniūras — virvė, raištis.

špilka, špilkutė — smeigė, smeigelė.

šposas — pokštas, išdaiga, juokai.

špricas — švirkštas.

špūlė — ritė.

šriubas — sraigtas, varžtas.

štepselis — kištukas, jungiklis.

štuka — vienetas, gabalas, pokštas.

švogeris, švogerka — svainis, svainė.

taca — padėklas.

tartokas — lentpjūvė.

tašė — rankinė, krepšys, dėklė.

terioti — siaubti, niokoti.

tormozas — stabdys.

trusikai — trumpikės, kelnaitės.

tušinti — troškinti.

ubagas — elgeta.

uzbonas — ąsotis.

užganėdinti — patenkinti.

vailokai — veltiniai.

vengerkos — vengrinės slyvos.

vosilka — rugiagėlė.

zacirka — kukulienė.

zovada — šuoliais.

žiurstas — prijuostė.

žulikas — sukčius, vagišius, apgavikas.

Kalbos taisymai

iššaukiantis -įžūlus, provokuojantis,akį rėžiantis. Pvz.: Iššaukiantis (= įžūlus) elgesys.

iššaukti -nevart. reikšme “sukelti”. Pvz.: Jo elgesys gali iššaukti (= sukelti) visų nepasitenkinimą.

išvykti kam- išvykti ko: Ateinančią savaitę išvyksiu atostogoms (= atostogų).

įtaka į ką -įtaka kam: Šis maistas turi neigiamą įtaką į žmogaus sveikatą (=žmogaus sveikatai).

įtakojen. vert. - dėl: Liberalių teologų įtakoje (= Dėl liberalių teologų įtakos susilpnėjo daugelio žmonių tikėjimas).

įvesti pataisas, pakeitimus, papildymusn. vert. - daryti pataisas, pakeitimus, papildymus; pataisyti, pakeisti, papildyti.

juodai baltasn. vert - nespalvotas, kaip papuola n. vert. - kaip pakliūva, bet kaip: Savo drabužius vaikai numeta kaip papuola (= bet kaip, kaip pakliūva).

kaip pavyzdžiuin. vert. - pavyzdžiui: Jis labai gerai moka svetimas kalbas, kaip pavyzdžiui (= pavyzdžiui), prancūzų, anglų.

kaip sykisn. vert. - kaip tik: Aš kaip sykis (= kaip tik) ir norėjau apie tai su tavim pasikalbėti. kame kaltas n. vert. - kuo nusikaltęs. kame reikalas n. vert. - koks reikalas? kas yra? kas atsitiko?

kartas nuo karton. vert. - retkarčiais, kartkartėmis.

kas (kai) dėln. vet. - o dėl, dėl: Kas dėl (= O dėl) jų draugystės, tai aš tyliu.

kas liečian. vert - dėl, o dėl: Kas liečia mano elgesį (=O dėl mano elgesio) tai ne tavo reikalas.

kas linkn. vert. - nevart. : Kas link gero (= Gerumo), tai jis geras. Kas link šio klausimo (= Šiuo klausimu) aš turiu kitokią nuomonę.