Irena Lukoševičienė

(Tęsinys iš pereito numerio)

Alkoholizmas

    Alkoholizmas laikomas socialine liga, esančia ketvirtoje vietoje po širdies ligų, vėžio ir venerinių ligų. Remiuosi Amerikos žemyno duomenimis.

    Niekas nežino, kas atrado alkoholį su jo gerom ir blogom savybėm. Greičiausiai jis buvo atrastas kaip ugnis — netyčia ir netikėtai. Žmogus išgeria išleisdamas ar sutikdamas gerą draugą; jis geria už naujus metus ir įvairius svarbius įvykius; už jaunųjų, naujagimio laimingą ateitį, už vienas kito sveikatą; aplaistomi diplomai, paaukštinimas darbe ir pan. Žmogus geria iš skurdo ir vargo, kad jį užmirštų, iš turto ir prabangos, kad tai dar daugiau pabrėžtų. Paprastai apie žmogų sprendžiama pagal jo draugus, jo elgesį, namus, knygas, drabužius, žmoną ar vyrą. Šiandien vis labiau ryškėja dar vienas žmogaus charakteristikos bruožas: ką jis geria, kokios rūšies gėrimus vartoja. Daug kam tai jau prestižo, padėties reikalas. Yra įdomių sociologinių tyrimų apie amerikiečių gyvenimą ir jų socialines klases, taip pat ir gėrimo tradicijas.

    Amerikiečių aristokratija, kuriai priklauso šeimos su garsiais vardais, iš kartos į kartą paveldėjusios daug turto ir gerą vardą bei pripažinimą teigia, kad geria visi — tiek vyrai, tiek moterys; ir tai nelaikoma nusižengimu. Jiems yra didelė gėda, jei žmogus nemoka gerti ir išlikti džentelmenu: nors ir gerokai išgėręs jis turi likti mandagus, netriukšmauti, nesikabinėti, nenusižengti įprastoms bendravimo normoms. Žemesnieji aristokratai, vadinamieji nuvorišai (naujieji turtuoliai), kurių garbė ir turtai garsūs 50-100 metų, mėgsta vadinamuosius kokteilių pobūvius. Į juos sukviečiama daug žmonių, kurie ateina, kada jiems patogu, išeina, kada nori; pabendrauja, pasivaišina užkandžiais, užmezga naujas pažintis, kurios bus naudingos darbe ar biznyje, ir t.t. Šių suėjimų tikslas — plačiau palaikyti socialinius santykius, atsilyginti už kitų pakvietimus, nenutraukti ryšių ir pan.

    Viduriniajai klasei priklauso įvairūs biznieriai profesionalai, apskritai tie, kurie pragyvenimą užsidirba gaudami algą, kurie yra gerbiami dėl savo vertybių siekimų sau ir vaikams, kurie ne visada turi galimybę eiti į restoranus ar rengti kokteilių pobūvius, —jie paprastai išgeria tam tikromis progomis.

Žemoji klasė dažnai vadinama mase —ją sudaro darbininkai, amatininkai ir kiti. Jiems išgėrimas yra dažnas reiškinys. Algos dieną jie įpratę nueiti su draugais į vadinamąją taverną ir pasilinksminti. Savaitgalis taip pat dažnai skiriamas išgėrimui: pasirūpinama pakankamu kiekiu alaus ar kitokio gėrimo, nes tai yra įprasta ir toleruojama; verčiau vyras tegul geria namuose, negu išėjęs kitur; neišvaromi ir išgėrę draugai. Ir socialinė, ir moralinė kontrolė čia daug silpnesnė: nusigėręs žmogus, jo patriukšmavimas ir net muštynės nebūtinai yra smerkiama. Net sumušta žmona, iškvietusi policiją, kitą dieną teisme viską atleidžia, paneigia jai padarytą skriaudą ir prašo sugrąžinti vyrą į namus.

    Šios charakteristikos yra labai bendros. Gyvenime ir tose pačiose klasėse bei grupėse yra kur kas subtiliau.

    Daug geriančiam žmogui alkoholis atstoja maistą, nors iš esmės jis negali būti laikomas maistu, nes beveik neturi jokių maisto savybių. Alkoholį kraujas per labai trumpą laiką išnešioja po visą kūną. Kai žmogus alkoholio padaugina, o kepenys ir inkstai nepajėgia jo išskirti, apsinuodijama — pasigeriama. Girto žmogaus poelgiai yra įvairūs ir daug kam pažįstami. Besaikis alkoholio vartojimas suardo įvairių organų veiklą, ir sutrinka organizmo darna. Vakaruose labai skaudžios pasekmės ištinka alkoholikų naujagimius, dažnai vadinamus alkoholizmo sindromo kūdikiais.

    Paprastai alkoholio poveikis greit pasireiškia nervų centruose, kurie kontroliuoja galvoseną, jausmus, valią. Pirmiausia sumažėja žmogaus supratimo, nuovokos pajėgumas. Pripažįstama, kad po poros taurelių žmogaus atmintis sumažėja 25 proc., po keturių ar penkių — net 40 proc. Dažnai girdime, kad alkoholis sumažina nuovargį, gerina nuotaiką ir kad labai pavargęs žmogus gali toliau dirbti ir linksmintis. Alkoholis tik apmarina nuovargio jausmą ir nusilpnina žmogaus nuovokos, supratimo pajėgumą. Todėl žmogui ir atrodo, kad jis vėl kupinas energijos. Iš tikrųjų tai galima palyginti su vairuotoju, kuris perdegina motorą ir toliau važiuoja, nors rodyklė rodo, kad motoras jau perkaitęs.

    Nors išgėręs žmogus ir jaučiasi esąs darbingesnis ir energingesnis, tačiau alkoholis sumažina žmogaus darbingumą mažiausiai 15 proc. Ne kartą tenka nusivilti treniruotėse sėkmingai pasirodančiomis komandomis ar sportininkais. Paaiškėja, kad išvakarėse gerai pauliojus rungtynių rezultatai yra prasti. Besaikis alkoholio vartojimas išmuša žmogų iš pusiausvyros ir sukelia jo gyvenime daug įvairių problemų. Nuolatinis ir besaikis alkoholio vartojimas sukelia alkoholizmo ligą.

    Alkoholikai paprastai yra trapios asmenybės su giliais emociniais konfliktais. Jų saugumo jausmas yra menkas, štai kodėl jie turi bėgti nuo savęs, užsimiršti pasigerdami, kai susiduria su kokia nors sunkesne problema. Jie nėra pakankamai saugūs ir drąsūs daryti sprendimus. Jiems kaip vaikui yra lengviau pabėgti, pasislėpti taurelėje. Gerdamas toks žmogus bent trumpam išsivaduoja nuo jam per didelių pareigų ar atsakomybės ir nors trumpam tampa tuo, kuo jis norėtų būti.

    Prisiminkime, kada žmoguje vystosi saugumo jausmas. Saugumas yra vienas pirminių ir pagrindinių žmogaus poreikių, jis pasireiškia nuo pat kūdikio atėjimo pasaulin. Motinos meilė, priežiūra, rūpestis, visokeriopa globa pirmaisiais gyvenimo momentais padeda nesugriaunamus saugumo ir pasitikėjimo pamatus. Tyrimai parodė, kad nepagydomi alkoholikai buvo nuskriausti ir negavo to pirminio saugumo jausmo, juos lydi tas nepasotinamas meilės ir saugumo troškulys, kurį jie patenkina besaikiu gėrimu. Dažniausiai jie yra turėję labai dominuojančias motinas, jų gyvenimą tvarkiusias pagal laikrodį, bet neturėjusias pakankamai meilės ir pagarbos tam mažam kūdikiui, kuriam, daugelio nuomone, nieko daugiau nereikia, tik laikyti švarų ir pamaitinti, nes jis dar nieko nesuprantąs. Tiesa, kūdikis nesupranta, bet jaučia ir vėliau gyvenime jis ieško kuo užpildyti tą vienatvės ir emocinio apleistumo jausmą. Dažnai didžiausią pasitenkinimą randa alkoholyje. Tai nereiškia, kad kiekvienas bręstantis žmogus savo saugumo ieško alkoholyje ar kad jis būtinai taps alkoholiku. Medikai gali patikslinti, kokios įtakos turi genai, paveldėjimas, aplinka, identifikacija ir t.t.

    Čia vėl tenka sugrįžti į ankstesnius žmogaus brendimo etapus ir ieškoti, kokiu būdu, kokiais momentais buvo sprendžiami iškilę konfliktai, kaip buvo stengiamasi išvengti tam tikrų trūkumų, nepalūžtant ir neužsifiksuojant kuriame nors gyvenimo etape. Saugumo ir subrendimo stoka yra patys būdingiausi alkoholiko bruožai.

    Eismo nelaimės ir alkoholis turi labai glaudų ryšį. Vairuotojui, išgėrusiam nevalgius apie 30 gramų alkoholio, yra paveikiamas regėjimas ir klausa, susilpnėja reakcija. Jo dėmesys ir judesių koordinacija yra labai paveikti. Pagal statistiką, vienas iš penkių nelaimėje žuvusių vairuotojų buvo gėręs, vienas iš keturių žuvusių eismo nelaimėse buvo taip pat gėręs. Daug sunkiau nustatyti alkoholiko įtaką nusikaltimams. Čia nuomonės dažnai nesutampa.

    Tūkstančiai skyrybų įvyksta dėl alkoholizmo, jau nekalbant apie šimtus ir tūkstančius šeimų, kuriose dėl alkoholio klesti barniai, nesantaika, brutalumas, nepriteklius. Kadangi alkoholis yra brangus, be saiko geriančiųjų šeimos pirmiausia pajunta pinigų stoką maistui ir kitiems esminiams reikmenims. Nepastovumas ir neatsakingumas dažnai yra priežastis prarasti darbą, pakenkia karjerai.

    Alkoholikų vaikai dažniausiai yra giliai emociškai paveikti. Tėvų barniai, įtampa, nepriteklius, nepastovumas, nepareigingumas ir atsakomybės stoka neigiamai veikia augančio ir bręstančio vaiko asmenybės vystymąsi. Iš daugelio šių vaikų išaugs silpni žmonės, kuriems normalaus gyvenimo reikalavimai pasidarys per sunkūs, nepakeliami, kils konfliktai; ir taip užburtas ratas sukasi, perkeldamas problemas iš kartos į kartą.

    Esu tikra, kad ne vienam kyla klausimas, kaip ieškoti ir surasti tinkamas priemones alkoholizmo problemai spręsti. Šiandien tiek valstybės, tiek privačios institucijos ar organizacijos, kurioms rūpi žmonijos ateitis, išleidžia daug pinigų tyrimams, ieškodamos šiam klausimui atsakymo. Yra pripažinta, kad alkoholizmas yra viena didžiausių šių laikų problemų ir paliečia visas kartas nuo jauniausių iki vyriausių, taip pat visuomenę ir visą tautą. Todėl problemai spręsti reikalingas koordinuotas planas.

    Alkoholikas, dar labai neseniai buvęs gėdingas, degradavęs visuomenės narys, šiandien yra pripažintas ligoniu ir reikalingas rimto gydymo. Alkoholizmas yra sunki ir dažnai chroniška liga, su kuria kovoti nėra lengva, bet įmanoma. Pirmiausia reikia galvoti apie profilaktiką. Tai reikalinga ne tik alkoholizmo ir narkomanijos problemai spręsti, o sveikam šeimų auklėjimui, jų pasiruošimui šeimyniniam gyvenimui, kad kuo sveikiau būtų einama per tuos gyvenimo etapus, apie kuriuos rašiau anksčiau. Čia būtų verta pagalvoti apie šeimų ugdymo programas, kurios padėtų užbėgti už akių įvairiausioms šeimos problemoms.

    Jau 12-16 metų jaunuoliai privalo turėti tvirtą ir teisingą auklėjimą ir požiūrį šiuo klausimu. Statistika rodo, kad tarp 13-16 metų jaunuolių 44 proc. berniukų ir 25 proc. mergaičių jau vartoja alkoholį. Draudimas ar baimės alkoholiui skiepijimas neduoda gerų rezultatų. Kiekvienas jaunuolis, pasižvalgęs aplink save, mato priešingą elgesį. Pasilinksminimai, puotos laikomos pavykusiomis, jei svečiai maudosi gėrimuose; jaunuolio vyriškumas bei subrendimas pabrėžiamas pasiūlant taurelę degtinės; baigianti gimnaziją mergina būtinai siuvasi “kokteilių” suknelę.

    Šiais laikais daugelyje mokyklų yra sukurtos specialios programos profilaktiniais tikslais įvairioms bręstančiam žmogui iškylančioms problemoms, tarp jų ir alkoholizmui: alkoholio esmė, veikimas, pasekmės. Bręstantis jaunuolis dažnai yra liudininkas išgyvenimų, kurie jam draudžiami. Tuo tarpu aplinkoj tai vyksta kasdien ir nuolatos. Bręstantį jaunuolį gali pozityviai paveikti objektyvūs ir teisingi faktai, kuriuos pažinęs ir supratęs, jis padarys savo sprendimą.

    Sociologiniai tyrimai rodo, kad Amerikos žemyne žmonės vis ilgiau gyvena ir kad vyresniųjų skaičius turi tendenciją didėti. Alkoholizmas yra vyresnių žmonių problema. 1850 m. truputį daugiau kaip pusė amerikiečių buvo geriantys nuo 15 metų ir vyresni. Po šimto metų ta proporcija padidėjo iki trijų ketvirčių. Tarp kaimuose gyvenančių yra mažiau alkoholikų negu tarp miestiečių. Pastaraisiais metais ypač padaugėjo moterų alkoholikių. Anksčiau ne kiekviena moteris sau leisdavo viešai ir daug išgerti, o šiandien daugeliui tai yra patrauklumo, įdomumo požymis.

    Šie keli suminėti faktai parodo, kad alkoholizmas yra rimta problema, kuriai išspręsti prireiks aktyvaus pavienių žmonių, organizacijų, visuomenės, dvasininkų ir valdiškų institucijų bendradarbiavimo. Svarbu, kad visuomenė pripažintų, jog alkoholizmas yra liga, kurią reikia gydyti, o ne morališkai pagraudenti ar grasinti. Kiekvienas be saiko geriantis turi rimtų ir didelių problemų, nuo kurių jis tokiu būdu mėgina pabėgti. Žmogui neįmanoma pabėgti nuo savęs. Taigi ir suaugusiems reikia žinių ir faktų, kad šią problemą suprastų ir būtų pasiruošę priimti įmanomą pagalbą.

    Dar keletą žodžių pridursiu apie “anoniminius alkoholikus”, sutrumpintai “AA”. Tai yra organizacija, kurią prieš daugelį metų, įkūrė du buvę alkoholikai. Jos tikslas — padėti alkoholikams, kurie apsisprendžia nebegerti. Priskaičiuojama apie 100000 jos narių Amerikoje ir Kanadoje. Jie leidžia mėnesinį žurnalą ir daug šią problemą nagrinėjančios literatūros. Šioje organizacijoje alkoholikas, pasiryžęs daugiau nebegerti, randa supratimą ir paramą. Dažnai pirmą kartą jis nėra smerkiamas ir jam reiškiamas pasitikėjimas, supratimas, užuojauta. Abipusiai išsikalbėjimai, kitų patirtis ir sėkmė nebegeriant sukelia pasitikėjimo jausmą, atsiranda daugiau pozityvios energijos, ir žmogus pajėgia ištesėti savo pasiryžimą bei apsisprendimą. “AA” tai nėra magiška organizacija, kurion įstojęs alkoholikas automatiškai pagis. Yra daug įstojusių ir ją palikusių, nes nepajėgė savyje sukaupti pakankamai energijos, kad pasveiktų.

    “AA” programą sudaro 12 punktų, palaipsniui išgyvenamų kiekvieno nario, kuris pajėgė pripažinti, kad yra alkoholikas ir nori nuo tos ligos išsigydyti.