Gydytojas žiūri į ligos istoriją ir sako paciento žmonai:

—    Jūsų vyras visiškai sveikas, ponia. Tai patvirtina analizė ir rentgeno nuotraukos.

Moteriškė žvilgteli į sumišusį vyrą ir sako:

—    O ar negalima, daktare, padaryti skrodimą, kad aš būčiau visiškai rami?

★ ★ ★

Studentas medikas laiko Lietuvoje sovietų laikais valstybinį egzaminą. Stovi du skeletai. Egzaminatorius prašo apie juos papasakoti. Studentas tyli.

—    Studente, nejaugi taip sunku? Žiūrėkite — vienas skeletas truputį mažesnis, kitas truputį didesnis. Na? Ir ko gi jūs mokėtės per tuos šešerius metus?

Studentas pablyško:

—    Nejaugi tai Marksas ir Engelsas?

★ ★ ★

Kalbasi du gydytojai:

—    Savo praktikoje aš tiktai vieną kartą esu suklydęs, — sako vienas.

—    O kaip?

—    Išgydžiau milijonierių per du vizitus, nežinodamas, kad jis milijonierius.

★ ★ ★

Pacientas manė, kad jo naujas gydytojas per greitai nustato diagnozę. Pirmą kartą jis kreipėsi į gydytoją, nes skaudėjo gerklę. Ir jam išpjovė anginą. Antrą kartą kreipėsi, kai suskaudo pilvą. Ir jam išpjovė apendiksą. Trečią kartą, kai gydytojas paklausė, kaip jaučiasi, jis jam nieko neatsakė. Mat jam skaudėjo galvą.

★ ★ ★

—Na, ką gi. Pulsas normalus, — sako gydytojas.

— Daktare, paimkite mano dešinę ranką. Kairioji — protezas.

★ ★ ★

—    Daktare, kas darosi su mano kojomis? — klausia pacientas. — Kiekvieną dieną jos tamsėja ir tamsėja.

—    O jūs jas plaunate?

—    Nejaugi tai padeda?

★ ★ ★

—    Už kokią partiją tamsta balsuosi ateinančiuose rinkimuose? — klausia kirpėjas savo klientą, skusdamas jam barzdą.

—    Už ta pačią, kaip ir jūs ...

—    Kodėl? — vėl klausia kirpėjas.

—    Kaip aš su jumis ginčysiuosi dabar, kai jūs turite skustuvą rankose?— atsako skutamasis.

★ ★ ★

Banko kasininkas sako savo žmonai:

—    Jeigu mano planas pasiseks, tai abudu važiuosime į Paryžių.

—    O jeigu nepasiseks?

—    Tada aš vienas važiuosiu į kalėjimą.