Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, SJ

Nevartotinos svetimybės

     Daugelis mūsų tautiečių, tiek gyvenančių Lietuvoje, tiek ir už jos ribų, yra pasisavinę nemaža svetimų nevartotinų žodžių, daugiausia iš kaimyninių slavų kalbų. Žmonės dažniausiai žino, kad tie žodžiai nelietuviški, bet iš įpratimo juos vartoja, ypač šnekamojoje kalboje. Ne visi žino tų svetimų žodžių lietuviškus atitikmenis. Tad manome, kad bus naudinga sudaryti tų svetimžodžių sąrašėlį pagal abėcėlę. Sis sąrašėlis turbūt turės tęstis per kelis numerius.

abelnas — apskritas, bendras,
abrūsas — rankšluostis,
aficierius — karininkas,
akselis -— kapojai,
alasas — triukšmas,
apart — be.
apcūgai — replės,
apdūmoti — apmąstyti,
aptieka — vaistinė,
arenda — nuoma,
arkužas — lakštas,
armota — patranka,
atviorka — atsuktuvas,
ba, bo — nes.
bačka — statinė,

bakanas — kepalas,
bakenbardai — žandenos,
balaganas — netvarka,
balana — skala.
baliavoti — puotauti.
balius — puota, pokylis.
balkis — sija.
bočius — senelis, sentėvis.
bantas — kaspinas.
baranka — riestainis.
basanoškės — basutės, basinukės.
batareika — žibintuvėlis, elementas (žibintuvėliui ar kam kitam).
baumkuchenas — šakotis, raguotis (tik ne raguolis!).
bezmėnas — svarstis.
biednas — neturtingas, vargšas.
bile — kad tik.
biskis — truputis.
biusthalteris — liemenėlė.
blatas — pažintys, ryšiai, protekcija.
blatnas — apsukrus, landus.
blėka, blėkutė — skarda, skardinė.
blėkai — žarnokai.
bliūdas, bliūdelis— dubuo, dubenėlis.
bliuska, bliuskutė — palaidinė, palaidinukė, bliuze.
bliuznyti — nepadoriai kalbėti, blevyzgoti.
bloznas — pienburnis, varvalas.
bonka — butelis.
boti — žiūrėti, paisyti.
bovelna — medvilnė.
bravoras — spirito ar alaus darykla.
britva — skustuvas.
broškė — sagė.
brukąs — grindinys.
buinas, buinus — sodrus, vešlus.
bujoti — klestėti, vešėti, tarpti, gražiai augti.
bulka, bulkutė — banda, bandelė, pyragas.
chala — pynutė.
chebra — draugužiai, vyručiai, kompanija,
chlamas — šlamštas, laužas,
čainykas — arbatinis, virdulys,
čebatai — auliniai batai,
čecholas — užvalkalas, antvalktis.
čerešnė — trešnė.
čerka, čierka, čerkelė — taurė, taurelė.
čiepyti — skiepyti.
daboti — saugoti, prižiūrėti.
damkė — šaškė, dama.
dėkis — užtiesalas, užklotas.
delikatnas — delikatus, mandagus.
desėtkas —dešimtis.
dežūruoti — budėti.
diktas — tvirtas, stiprus.
drigantas — eržilas.
drobyna — gardis.
dūmoti — mąstyti, galvoti.
durnas — kvailas.
dušnas — tvankus, slogus.
dūšia — siela, vėlė.
falšyvas — netikras, klastingas.
fanaberija — paispūtimas, išdidumas.
fantas — uždėlis.
fijolka — žibutė, žibuoklė.
finka — suomiškas peilis.
firanka — langatiesė.
flygelis — namų sparnas.
forelė — upėtakis.
frantas — dabita, puošeiva.
funikulierius — keltuvas.
futliaras — makštis, įmautė.
galiorka — galuvietė, galas.
gaspadorius — ūkininkas, šeimininkas.
gizelis — bendrininkas, amatininko padėjėjas.
glušas — kvailas, kurčias.
golas — įvartis.
grabas — karstas.
grabnyčia — graudulinė (žvakė).
grafka, grafkė — žiogelis.
griekas — nuodėmė.
gryčia — pirkia, troba.
grotai — pinučiai.
grucė — kruštienė, grūstinė.
gručkas — griežtinis, sėtinys.
grūšia — kriaušė.

Nišų restauracija bažnyčios viduje 1994 m.