Zoologijos pamokoje mokytojas klausia mokinę:

-    Prašau man pasakyti, ką žinai apie gandrą?

-    Pone mokytojau, aš girdėjau, kad visa tai, kas pasakojama apie gandrą, yra gryniausias žmonių prasimanymas, prietarai...

*

Mažame miestelyje atvyksta pas teisėją panelė su vyriškiu ir prašo juodu sutuokti.

-Jokiu būdu negaliu šiandien judviejų sutuokti. Tik pažiūrėk, jis visiškai girtas. Ateikite rytoj.

-    Negaliu, pone teisėjau, rytoj, nes kai jis negirtas, tai nenori tuoktis.

*

Vyras, atremdamas žmonos įtarinėjimą, sako:

-    Žinoma, kad ant mano švarko gali rasti blondinų plaukų. Juk tu, brangioji, dar vakar buvai blondinė...

*

-    Kuomet jūs nusišypsote, panele Kristina, aš tuojau pradedu galvoti, kad jūs turėtumėte ateiti pas mane.

-    Fui, jūs esate donžuanas.

-    Visai ne, aš esu dantistas.

*

Gydytojas prirašė senutei šildytis kvarco lempa ir pridūrė, kad ji po to bent dešimčia metų pajaunėsianti.

-    Bet ar neatims man pensijos, kai pajaunėsiu? - klausia susirūpinusi senutė.

*

-    Pasakyk, Onyte, ką turiu daryti. Ar tu tekėtum už jo, jei būtum mano padėtyje?

-    O, brangioji, jei aš tavo padėtyje būčiau, tai už bet ko tekėčiau.

*

Kai po savo paskaitų JAV lietuviams V. Banaitis rengėsi grįžti į Vokietiją, draugai jam linkėjo laimingos kelionės. V. Banaitis su įgimtu humoru tarė:

-    Ačiū už linkėjimus, kad laivas nenuskęstų, bet jeigu ir nuskęstų, ko man čia rūpintis - juk laivas ne mano.

*

Moteriškė nusiuntė laikraščio redakcijai laišką, prašydama patarimo, kaip išsigelbėti nuo dvigubo smakro. Pasirašė vyrišku vardu. Netrukus gavo redaktoriaus atsakymą: “Užsiauginkite barzdą”.