Senelis kalba anūkei gimanzistei:

—    Mano laikais mergaitės dar rausdavo!

—    Įsivaizduoju, -atsake anūkė, - ką tu joms kalbėdavai...

★ ★ ★

Pasakojama, kad išsiblaškymo rekordas priklauso Amperui. Kartą jis grįžo per lietų namo, paguldė skėtį į lovą, o pats atsistojo į kampą išdžiūti.

★ ★ ★

Mama bręstančiai dukrai:

—    Gerk daug pieno - turėsi puikios spalvos veido odą.

—    Kam man tos dirbtinės priemonės? Juk aš turiu lūpoms pieštuką, o veido odai -atitinkamus dažus ir pudrą.

★ ★ ★

Moteriškė iš Kalifornijos gavo teisme ištuoką, kai pasiskundė, kad jos vyras per mažas, ir ji negalinti padėti galvos jam ant peties. Vyras, norėdamas su ja susilyginti, nudaužė visų jos batų aukštus kulniukus.

★ ★ ★

—    Dar ne taip blogai, panele, - sakė gydytojas. - Tai tik menka mažakraujystė. Ar jums, pavyzdžiui, šokant, smarkiai plaka širdis?

—    Tai priklauso nuo to, ponas gydytojau, su kuo šoku.

—    O ar dažnai tamstą nukrečia drebulys, -vėl klausia gydytojas.

—    Visada, pone gydytojau, kai tik pagalvoju, kiek tamstai reikės sumokėti už vizitą.

★ ★ ★

—    Kaip mama suprato, kad tu šiandien nenusiprausei? - klausia Jūratė Editą.

—    Aš užmiršau sušlapinti muilą, - atsako Edita.

★ ★ ★

Mokytoja: "Ir vėl, Elyte, pavėlavai į mokyklą".

Mokinė: "Mamytė labai ilgai pusryčius virė".

Mokytoja: "O ką gi tu valgei pusryčių?"

Mokinė: "Silkę su duona".

★ ★ ★

—    Mamyte, ar tiesa, kad žmonės iš žemės ir kad jie mirę į dulkes pavirsta?

—    Taip, sūneli.

—    Tai po mano lova, mamyt, kas nors bus numiręs.

★ ★ ★

Moteris į savo kaimynės klausimą, kodėl ji atostogų metu nemėgstanti gyventi palapinėje, atsakė:

—    Todėl, kad, kai mane įsiutina vyras, tai palapinėje nėra durų, kurias galėčiau kurtinančiai trankyti, lakstydama iš kambario.

★ ★ ★

Šeimos galva, labai turtingas savininkas, guli mirties patale. Salia esančiame kambaryje susirinko susirūpinę giminės. Prie iš ligonio kambario daktaro skubiai prieina vienas iš laukiančių giminių ir rūpestingu balsu taria:

— Daktare, ar dar yra kokia viltis?

— Žiūrint, kas kokią viltį turi!

★ ★ ★

Prel. P. Roncon iš Prancūzijos popiežiaus vainikavimo metu Sistinos koplyčioje nusiėmė megztinuką ir pamiršo. Gerai, kad jame buvo savininko vardas. Iš Vatikano gauna laišką:

—Brangus sūnau, tuoj pasiųsiu tavo megztinuką, kurį pamiršai Sistinos koplyčioje. Jis tau reikalingesnis šaltuose kalnuose, negu man karštoje Romoje.

Laiškutį pasirašė pop. Jonas XXIII.

★ ★ ★