Didžiosios Savaitės liturgijoje viešpatauja ypatinga nuotaika: baigiasi Gavėnia, ir prasideda Velykos. Džiaugsmas maišosi su liūdesiu, kančia keičiasi į triumfą, mirtis kovoja su gyvybe, ant kapo iškyla Pergalės ir Prisikėlimo vėliava. Tai prasmingiausias mūsų gyvenimo simbolis. Gyvenimas yra pilnas kontrastų - tai blogio ir gėrio, šviesos ir tamsos, meilės ir neapykantos mišinys. Apšviesti tamsą, blogį nugalėti gėriu, neapykantą pakeisti meile - tai žmogaus gyvenimo uždavinys. Šį uždavinį atlikusio žmogaus mirtis - tai tik žingsnis į prisikėlimą.    ‘

     Pavasarį keliasi ir gamta. Ji pradeda gausti pergalės ir prisikėlimo himnu. Keliasi nauja gyvybė, nauja augmenija. ji rodo, kad mirtis yra laikina, kad ji greitai keičiasi į gyvybę. Tad jeigu visa gamta keliasi iš mirties gyventi, nejaugi nesikeis jos valdovas - žmogus?

Prisikėlusio Kristaus paveikslas Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios didžiajame altoriuje. Dail. A. Kmieliauskas.

J. Grikienio nuotr.