Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS S]

NEVARTOTINI VERTINIAI

     iš antro (kitos) pusės — antra vertus, kitaip kalbant.

     rastis pas save — būti savo kabinete,

     platus ratas — didelis būrys, didelė grupė, daug, daugybė: Platus ratas (=didelis būrys) giminaičių susirinko jo pasveikinti.

     siauras ratas — mažas būrys, maža grupė, nedaug: Su velioniu atsisveikino tik siauras pažįstamų ratas (=mažas būrelis pažįstamų).

     kame reikalas — kas per reikalas? koks reikalas? kas yra? kas atsitiko?

     reikalas liečia — kabama apie... : Reikalas liečia (=kalbama apie) naują prezidentą.

     reikalas tame — reikalas tas, esmė ta, bėda ta: Reikalas tame (=reikalas tas, bėda ta), kad šią savaitę nebūsiu namie.

     reikalauti pas ką — reikalauti iš ko: reikalausim pas vyriausybę (= iš vyriausybės) ankstesnių rinkimų.

     rekordą pastatyti — pasiekti rekordą, remiantis virš išdėstytu — remiantis tuo, kas anksčiau išdėstyta; remiantis tuo.

     galutiniame rezultate — galų gale, vis dėlto: Galutiniame rezultate (=galų gale) viskas laimingai baigėsi.

     to rezultate — dėl to: To rezultate (=dėl to) įvyko nelaimė.

     rūpintis apie ką — rūpintis kuo: Apie mane (=manimi) nesirūpink.

     sąryšyje su — dėl, ryšium su: Sąryšyje su minėjimu (=dėl minėjimo) pamokų nebus. Sąryšyje su šiuo nutarimu (=remiantis šiuo nutarimu) ankstesnis sprendimas negalioja.

     savo laiku — anksčiau, kitados, kadaise: Savo laiku (=kadaise) jis buvo garsus žmogus.

     savistoviai — savarankiškai, nepriklausomai.

     kaip sykis — kaip tik: Šis kostiumas kaip sykis (=kaip tik) man tinka.

     siūlyti dėmesiui— prašyti atkreipti dėmesį: O dabar jūsų dėmesiui naujausios žinios (=o dabar paklausykite naujausių žinių).

     skolintis pas— skolintis iš: Pasiskolinsiu pinigų pas savo draugą (=iš savo draugo).

     skųstis pas ką— skųstis kuo: Pasiskųsk pas direktorių (=direktoriui).

     spausdinti po antrašte— spausdinti skyrelyje, spausdinti su antrašte.

     statyti balsavimui— siūlyti, teikti balsavimui.

     statyti pavyzdžiu— laikyti, teikti pavyzdžiu, kelti pavyzdžiu.

     stovėti prie valdžios— būti valdžioje, turėti valdžią, valdyti.

     stovis— būklė: Ligonio sveikatos stovis (=būklė, sveikata) gerėja.

     stovyje — Jį rado girtame stovyje (=girtą).

     su tikslu ką padaryti— norint ką padaryti,

     bendroje sumoje — iš viso: Prašau išrašyti čekį bendroje sumoje trim šimtams litų (=trijų šimtų litų čekį).

     supanti aplinka— aplinka: Aš negaliu priprasti prie naujos supančios aplinkos (=prie naujos aplinkos).

     šaltai atsinešti— būti abejingam, nesirūpinti.

     šiandien penkto— šiandien penkta (diena),

     šiuo pažymima — pažymima: Šiuo pažymima (=pažymima), kad jis yra baigęs Pedagoginį institutą.

     tikėti kam, į ką— tikėti kuo, ką: Aš jam (juo) netikiu. Beveik visa žmonija tiki į Dievą (=Dievą, Dievu).

     to pasėkoje, pasekmėje, rezultate— dėl to, dėl tos priežasties: Jis per mažai miegojo, to pasekmėje (=dėl to, dėl tos priežasties) sugadino sveikatą.

     turtingas kuo— turtingas ko: Miškas turtingas grybais (=grybų).

     ugdyti dvasioje— ugdyti dvasia, užvardinti — pavadinti: Nežinau, kaip šį straipsnį užvardinti (=pavadinti).

     vaistai prieš gripą(=nuo gripo)

     valdyti, žinoti kalbą— mokėti kalbą: Jis žino (=moka) daug kalbų.

     vietoj to, kad— užuot: Vietoj to, kad paaiškinti (=užuot paaiškinęs), jis pradėjo šaukti.