Žmona, kalbėdama vyrui apie blogą šeimos finansinę padėtį, aiškino:

—    Mums abiem būtina taupyti. Tu privalai mesti rūkyti, o aš nustosiu tau pirkti sekmadieniais alų.

—    Jūsų ligos priežastis alkoholis, — sako gydytojas savo pacientui.

—    Ačiū, daktare, džiaugiasi pacientas, — jūs esate pirmas gydytojas, kuris nesuverčia visos kaltės man.

Išeinant po vakarienės iš restorano, rūbininkas padavė svečiui kailinius, o svečias jam davė 20 dolerių. Jo draugas nustebęs sako:

—    Nesuprantu tokio tavo elgesio. Duoti 20 dol. už tai, kad jis padavė tau kailinius?

—    Taip, bet tu pažiūrėk, kokius kailinius man davė!

Ponia prikaišioja tarnaitei:

—    Tavo numylėtinis yra labai netaupus.

—    Priešingai, ponia. Kai tik įeina į mano kambarį, tuoj užgesina šviesas.

Susižiedavęs vyrukas klausia merginos broliuko:

—    Ar patinka tavo sesutei žiedas, kurį jai daviau?

— Jis yra per mažas. Jai labai sunku jį nuimti nuo piršto, kai kiti vaikinai pas ją ateina.

Kodėl Dievas sutvėrė moterį tokią gražią, o kartu ir tokią kvailą? — sako vyras savo žmonai.

—    Jis padarė mus gražias, kad jūs, vyrai, mus mylėtumėte, o kvailas, kad jus, vyrus, mes mylėtume, — atsakė žmona.

Po daugelio nesantaikos metų vyras su žmona nutarė surūkyti taikos pypkę ir daugiau nesipešti. Tačiau susipešė, nesusitardami, kokį tabaką kimšti į pypkę.

Vairuotoją, važiuojantį vienos krypties gatve priešinga kryptimi, sustabdo policininkas:

—    Ar žinot, kur jūs važiuojate šia kryptimi?

—    Nežinau, bet manau, kad jau būsiu pavėlavęs. Mat visi jau važiuoja atgal.

Trys jaunos motinos susitiko ir kalbėjo apie savo vaikų pomėgius, iš jų spręsdamos apie būsimas profesijas.

—    Mano Jonukas greičiausiai bus mechanikas inžinierius. Kai aš jam nuperku naują žaislą, tai jis tuojau jį išardo, norėdamas sužinoti, kaip jis veikia, — sako pirmoji.

—    O mano Algiukas bus teisininkas, advokatas. Jis jau dabar ginčijasi su visais vaikais, — sako antroji. Pagaliau trečioji joms sako:

—    Mano Petriukas tai bus gydytojas: jis niekuomet neateina, kai jį šaukiu.

Ponia mokėsi vairuoti automobilį, važiuodama kartu su vyru. Kurį laiką ji puikiai važiavo vieškeliu. Jos vyras, sėdėdamas šalia, užsnūdo. Staiga jis buvo pažadintas iš miego išsigandusios žmonos balso:

—    Jonai, griebk už vairo, priešais atvažiuoja mūro siena!