Vokiečių poetas Šileris jaunystėje mokėsi groti arfa. Kartą vienas pažįstamas jam pasakė:

-    Jūs grojate arfa, kaip karalius Dovydas, tik ne taip gerai.

-    O jūs, - atsako jam poetas, - sprendžiate apie tai, kaip karalius Saliamonas, tik ne taip protingai.

■ ■

Filme įtempta scena. Staiga herojus duoda į veidą vienai gražuolei.

- Mana, - klausia sūnelis, žiūrėdamas filmo su savo motina, - kodėl moteris nekerta tam vyrui atgal, kaip tu darai?

■ ■

Anglijos mieste Plymute viename restorane šalia valgiaraščio stovi toks užrašas: “Mieli svečiai, jeigu jūs vietoj peleninės vartojate lėkštelę po arbatos puoduku, tai jūs verčiau pašaukit kelnerį, ir jums arbatą atneš peleninėj”.

■ ■

Pas advokatą ateina vyriškis ir ima pasakoti:

-    Noriu apskųsti kaimyną už įžeidimą, nes jis pasakė, jog mano veidas panašus į angliško buldogo snukį.

-    Hm, o kada jis taip pasakė?

-    Prieš dvejus metus.

-    Ką? Jau dveji metai praėjo, ir tamsta tik dabar nori jį skųsti?

-    Nes aš tik vakar parodoje pamačiau anglišką buldogą.

■ ■

Niekuomet nebandyk auklėti kito žmogaus, kad būtų į tave panašus. Tu juk žinai ir Dievas žino, kad vieno tokio kaip tu užtenka.

Vokiečių rašytojui Teodorui Fontane jaunas poetas atsiuntė keletą eilėraščių su arogantišku prierašu: “Kadangi skyrybos ženklams aš neskiriu jokio dėmesio, tai prašau sudėlioti visus kablelius”. Netrukus Fontane grąžino autoriui eilėraščius su tokia pastaba: “Kitą kartą prašau prisiųsti tik kablelius, o eilėraščius aš pats parašysiu.

■ ■

Puikybė kyla, kai nepakankamai mąstoma ir menkai save pažįstame.

D. Adisonas

□ □ □

Per Trijų Karalių šventę iškilmingų šv. Mišių metu Šv. Petro katedroje pop. Jonas Paulius II įšventino dvylika naujų vyskupų, atstovaujančių septynioms šalims trijuose žemynuose. Norint pabrėžti Bažnyčios misijos visuotinumą, jau pieš daugelį metų, anot popiežiaus, atsirado paprotys Romos vyskupui per šią šventę suteikti vyskupo šventimus keliems kunigams iš skirtingų šalių. Popiežius sakė: “Bažnyčia turėtų būti tarytum Kristaus šviesą atspindinti žvaigždė, kad tiesos ir taikos ieškantys žmonės ir tautos leistųsi į kelią pasaulio Išganytojo link”.