Romualdas Kriaučiūnas

     1.    Pradedant nuo kūdikystės, savo vaikui duok viską, ko tik jis geidžia. Jis užaugs įsitikinęs, kad pasaulis yra jam skolingas.

     2.    Kai jis pradės vartoti negražius žodžius, pritariančiai juokis. Jis manys, kad tai yra mandra ir gražu.

     3.    Neduok jokio dvasinio auklėjimo Palūkėk, iki jam sueis dvidešimt vieneri metai, tada leisk jam pačiam apsispręsti.

     4.    Venk žodžio" klaidinga” arba “neteisinga”. Tai tik išugdytų kaltės jausmą. Ilgainiui, kai tavo vaikas bus areštuotas už automobilio pavogimą, jis jau bus įsitikinęs, kad visuomenė yra prieš jį nusistačius ir kad jis yra jos persekiojamas.

     5.    Surink viską, ką jis palieka išmėtyta. Daryk viską, kad jis užaugtų, mokėdamas visą atsakomybę krauti ant kitų.

     6.    Leisk jam bet ką skaityti. Žiūrėk, kad visi indai maistui būtų išplauti ir sterilizuoti, bet leisk jo protui misti moralinėmis atmatomis.

     7.    Dažnai barkitės prie savo vaikų. Jie bus apsaugoti nuo baisaus sukrėtimo, kai vėliau jūsų pačių vedybinis gyvenimas iširs.

     8.    Vaikui duok pinigų, kiek tik jis nori. Neleisk jam pačiam jų užsidirbti.

     9.    Patenkink visus jo norus mityboje bei pramogose. Pasirūpink, kad visi jo geiduliai būtų patenkinti.

     10.    Visuomet palaikyk jo pusę nesusipratimuose su kaimynais, mokytojais ir policija. Jie visi juk yra prieš tavo vaiką nusistatę.

     11.    Kai tavo vaikas pateks į didelę bėdą, sau teisinkis sakydamas: “Aš niekad negalėjau su juo susitvarkyti”.

     12.    Pasiruošk skausmui ir sielvartui. Greičiausiai tokia ateitis tavęs laukia.

(Paimta iš lankstinuko Dvylika Taisyklių, kaip užauginti nusikaltėlius vaikus, kuris yra platinamas policijos Houston mieste, Texas valstijoje, Amerikoje.)