CHIARA LUBICH

“Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!” (Mk 9, 9).

     Evangelistas Morkus, taip pat Matas ir Lukas, smulkiai aprašo įvykį, kada Jėzus, pasiėmęs Petrą, Jokūbą ir Joną, užsivedė juos į aukštą kalną. Ten jie pamatė Kristaus dievystės spindėjimą. Jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo drabužiai pasidarė balti kaip sniegas. Jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjo su Jėzumi. Tada užėjęs debesis uždengė juos, o iš debesies pasigirdo balsas: “Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!”

     Ką reiškia tas įvykis Jėzaus gyvenime ir kokią įtaką jis padarė apaštalų tikėjimui?

     Tai atsitiko, kai Jėzus keliavo su apaštalais į Jeruzalę. Ten jo laukė kančia. Tada apaštalai pamatys, kaip labai jų mokytojas bus pažemintas ir suniekintas. Todėl Jėzus norėjo paruošti juos sutikti jo kančios gėdą ir kad vėliau jis galėtų džiaugtis, kada pamatys jo prisikėlimo garbę. Jis norėjo sustiprinti jų tikėjimą, kad geriau suprastų jį ir jo misiją Jis norėjo padėti jiems suprasti įstatymą, sandorą, pranašus ir visą Senajame Testamente minimą laukimą, kurį Mozė ir Eliją skelbė ir kuris jame išsipildys. Jis norėjo jiems parodyti, kad jis tikrai yra Mesijas, garbingas nugalėtojas, Dievo sūnus, kurio pergalė bus pasiekta tik kryžiaus paslaptimi.

     Kaip mes galėtumėm gyventi pagal čia mąstomus žodžius? Apsispręsdami visuomet klausyti Jėzaus ir gyventi pagal jo žodžius, kaip apaštalai darė. Konkrečiai kalbant, bandykime šį mėnesį, kiekvieną savaitę pasirinkti kurį nors Evangelijos sakinį ir pagal jį tikrai gyventi. Jei mes tesėsime, tai darydami, patirsime ką nors panašaus, kas buvo nutikę apaštalams, nors ir kitais būdais. Jėzus leis mums geriau pažinti savo asmenį, patirti naujus ir artimesnius santykius su juo. Tada mes patirsime tikrą laisvę, džiaugsmą ir tvirtybę, galėdami būti jam ištikimi liudytojai, kai mus ištiks sunkenybės, pagundos ir pasaulio prieštaravimas.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius.