Keista, kad žmonės, atėję sekmadienį į Mišias, pradeda užimti užpakalinius suolus, o priekiniai suolai dažnai pasilieka tušti. Tad vienas klebonas prie durų prilipino tokį prašymą: “Stenkitės anksti ateiti į Mišias, kad galėtumėte užimti užpakalinius suolus”.

■ ■

Jonas skundžiasi savo draugui:

-    Žinai, mano žmona užsimanė pirkti indams plauti mašiną, ir ką tu jai padarysi?

-    Tu tikrai laimingas, - atsako jam draugas, -mano žmona yra įsitikinus kad ji ištekėjo už indams plauti mašinos.

■ ■

Prancūzų kompozitorius D. Oberas visą gyvenimą buvo viengungis. Kartą karalienė Eugenija jį paklausė, ar jis niekad nesigailėjęs, kad nevedė.

- Niekad, jūsų karališkoji didenybe, - atsakė Oberas, - ypač dabar, kai pagalvoju, kad mano žmonai jau būtų daugiau kaip 60 metų.

■ ■

Prancūzijos karalius Liudvikas XIV senatvėje, kaip visi aukštos padėties žmonės, labai bijojo mirti. Jis negalėdavo pakęsti kalbų apie mirtį.

Tačiau pats, sutikęs ramų komendantą, sirgusį nepagydoma liga, tarė:

-    Na ką, gyventi tau liko neilgai. Kur norėsi būti palaidotas?

-    Prie jūsų karališkosios didenybės kojų, -atsakė rūmų komendantas.

■ ■

-    Magdele, nuo kada tu rūkai?

-    Nuo to atmintino vakaro, kai vyras iš komandiruotės sugrįžo dieną anksčiau ir peleninėje rado nuorūkų.

■ ■

Volteras su draugais kalbėjo apie paskutinius operos spektaklius, apie operos tekstų netobulumą ir padarė tokią išvadą:

- Nieko nepadarysi. Jau nuo seno buvo taip, jei žodžiai siaubingai beprasmiški, kad net gėda juos ištarti, tai tokius žodžius dainuoja.

■ ■

Vienas Arizonoje dirbantis klebonas skundėsi, kad jam labai sunku per pamokslus kalbėti apie dangų ir pragarą. Mat Arizonoje taip gražu, kad, kalbėdamas apie dangaus grožybes, žmonių nepatrauksi, o kadangi vasarą, toks baisus karštis, kad pragaro ugnies karštumu jų neišgąsdinsi.

■ ■

Įsimylėjęs vyrukas sako merginai:

- Jeigu už manęs netekėsi, tai einu namo ir ištėkšiu savo smegenis.

- O, - atsako mergina, - tai būtų labai įdomu pamatyti mano tėvui, nes jis sako, kad tu neturi smegenų.

Balandžio 23-25 d. Kauno arkivyskupijos Evangelizacijos centre ir “A.C. Patria” jaunimo namuose Kulautavoje vyko seminaras, kuriame buvo supažindinama su katalikų Bažnyčios socialiniu mokymu bei aptariami jo taikymo dabartiniame Lietuvos gyvenime principai. Renginį organizavo Vokietijos jėzuitų vadovaujamas Heinrich Perch Haus socialinio ugdymo centras.