-    Mama, paprašyk tėvelį, kad man naujus vakarinius drabužius nupirktų, - sako duktė.

-    Ne, dukrele, tu pati prašyk, nes tuoj ištekėsi, tai tau reikia pratintis tai daryti.

Bertrand Russel sako: “Nežinau, kas mane labiau nervina - žmonijos kvailumas ar geniališkumas. Kvailumas vedė žmoniją įtikėti komunizmu, o geniališkumas - išrasti atominę bombą”.

Austrijos kancleris Figl, lankydamasis Amerikoje, dėl fotografų įkyrumo buvo išėjęs iš pusiausvyros. Susitikęs prezidentą Trumeną, jis pasakė, kad Amerika jau ne demokratija, bet fotokratija.

Johanas Strausas į keliones pasiimdavo savo mėgstamą juodą pudelį. Kartą kompozitorius pastebėjo, kad tankūs šuns plaukai buvo gerokai praretėję, Jis įsakė tarnui atidžiai prižiūrėti šunį, nes tikriausiai jis sergąs. Tarnas visą naktį nemiegojo, o rytą prisipažino:

-    Gausiems Jūsų gerbėjams aš pardavinėjau pudelio plaukų kuokštus vietoj Jūsų.

-    Nesuprantu, — tarė žmona, - tie mūsų kaimynai neturi nei automobilio, nei televizoriaus, nei pianimo, aš nežinau, ką jie turi?

-    Banke nemažą sąskaitą, - atsakė vyras.

Merginos kalbasi apie rankų grožį.

-    Ar žinai, ką reikia daryti, kad visada būtų baltos rankos?

-    Nieko!

     Pranešu, kad aš dar gyvas,
     Dar duobėn neįkritau,
     Bet užmiršti jau pradėjau
     Ir galvoj vis siaubingiau.

     Su artritu susitaikiau,
     Dantys valdiški O.K.,    
     Akiniai taip pat neblogi,
     Tik su protu ne juokai.

     Priešais laiptus atsistojęs,
     Atsiminti negaliu:
     Ar man reikia jais užlipti,
     Ar užlipęs jau esu...

     Atidaręs šaldytuvą,
     Smegeninę pakratau:
     Ar aš maistą ten įdėjau,
     Ar išinti ketinau...

     Ir tada, kai jau sutemsta,
     Sėdžiu lovoj ir mąstau:
     Ar jau laikas man miegoti,
     Ar aš ką tik pabudau...

     Jeigu man eilė rašyti,
     Tai nepyk, atsiprašau:
     Atmintis man susimaišė,
     Ar rašyti, ar rašiau.

     Tik žinok, kad Tave myliu,
     Bet jau paštą greit išneš,
     Lik sveika, mano brangioji!

     Stoviu ir net paraudau:
     Užuot laišką Tau išsiuntęs,
     Aš pats voką atdariau: