Prie bažnyčios stovėjo elgeta su mažu berniuku. Sena moteriškė, duodamajam pinigą, sakė:

-    Negera, kad savo sūnelį pratinate iš mažens elgetauti.

-    Jis nėra mano sūnus, o tik mokinys.

*   *   *   *   *   *   *

Žmona: - Aš nemėgstu naujosios stenografės žvilgsnio, todėl ją atleisiu iš darbo.

Vyras: - Neduodama progos jau pasireikšti?

Žmona: — Ne! Nenorėdama suteikti tau progos pasireikšti...

*   *   *   *   *   *   *

Jaunuolis, skirdamasis su savo sužadėtine, parašė jai tokio turinio laišką:

-    Mieloji Morta, atšaukiu savo sužadėtuves ir prašau sugrąžinti man žiedą, nes dantų gydytojas turi man uždėti keletą auksinių plombų.

*   *   *   *   *   *   *

Pradedantis biznierius rašo savo pirkliui:

-    Atsiųskite 100 butelių vyno. Jeigu bus geras, išsiųsiu čekį.

Į tai senas vyno pirklys jam atsakė:

-    Atsiųskite čekį. Jeigu bus geras, tuojau išsiųsiu vyną.

*   *   *   *   *   *   *

-    Tamstai suteikti tarnybos negaliu, nes dokumentai rodo, kad sėdėjote kalėjime.

-    Aš visai ten nesėdėjau, nes nebuvo nė laiko: vis mane varinėjo prie įvairių darbų.

*   *   *   *   *   *   *

Policininkas sulaiko jauną vairuotoją ir, ruošdamasis rašyti pabaudos kvitą, dar ima bartis:

-    Ką Tamsta sau įsivaizduoji, važiuodama šimto mylių greičiu per tirštai apgyventą vietą!

-    Įsivaizdavau, kad patapau paukščiu, erelio sparnais skraidau, žodžiu - apėmė svajinga nuotaika, ypač dar ir dėl to, kad kaip tik vakar išlaikiau egzaminus, duodančius teisę vairuoti.

*   *   *   *   *   *   *

Tėvas klausia sūnų:

-    Jonuk, ar tau patinka mūsų gydytojas?

-    Dėl ko jis man turėtų patikti? Maniau, kad bent dvi savaites nereikės eitį į mokyklą, o jis mane išgydė per dvi dienas.

*   *   *   *   *   *   *

Mokytojas: - Teisingas žmogus viską daro dienos šviesoje, o neteisingi žmonės slepiasi tamsoj.

Mokinys: - Tai mano tėvelis labai neteisingas žmogus.

Mokytojas: - Kodėl?

Mokinys: - Jis dažnai pasislėpęs tamsoje fotografijas išaiškina.

Kaimynė: - Su kuo tavo mama kalbėjosi visą valandą prie durų?

Mergytė: - Su ponia Matilda. Ji sakė, kad neturi laiko užeiti į vidų.

*   *   *   *   *   *   *

-    Žiūrėk, Joneli, visi viščiukai jau seniai sutūpė miegoti. Eik ir tu gulti, - ragina mama.

-    Taip, mamyte, bet ir senė višta kartu su jais miega.

*   *   *   *   *   *   *