"Religiniai" anekdotai

Prieš keletą metų teko Vilniuje lankytis “Mažojoje studijoje”. Tuometinis jos redaktorius, žinodamas, kad “Laiškuose lietuviams” yra populiarus juokų skyrius, pavadintas ”Šypsuliais”, prašė atsiųsti tokių anekdotų, kurie ką nors bendra turėtų su religija ar su dvasininkais. Tad jam vieną kitą tokį anekdotą nusiunčiau, bet dabar pagalvojau, kad daugeliui būtų įdomu surinkti tokius įvairiuose numeriuose buvusius anekdotus ir perspausdinti šiame Šypsulių skyriuje.

Redaktorius

*

Jaunas, dar neseniai įšventintas kunigėlis nuėjo pas pažįstamus kaimynus į svečius. Vakare penkerių metų mergytė, prieš eidama gulti, pabučiavo mamytę, tėvelį ir, priėjusi prie kunigėlio, norėjo ir jį pabučiuoti, bet kuklus kunigėlis sumišęs sako: “Palauk, mažyte, - kai būsi didesnė...”

*

Kartą šv. Petras pastebėjo, kad sugadinti dangaus vartai. Jis buvo tikras, kad tai velnių darbas. Tad paskambino Liuciferiui ir sako:

-    Sugadinti dangaus vartai. Be abejo, tai jūsiškių darbas. Tad prašau tuoj ateiti ir juos sutaisyti, o jei ne, tai pasimatysime teisme!

-    Cha, cha, cha, - nusikvatojo Liuciferis, -teisme tu nieko nelaimėsi, nes visi advokatai yra pas mus.

*

Vienoje Amerikos bažnyčioje buvo Mišios.

Pakylėjimas. Suskamba varpelis vieną kartą... antrą... trečią...

Staiga pasigirsta skardus mažos mergytės balsiukas: “Jesus, your phone is ringing!”

*

Klebonas aplankė pažįstamą moteriškę, gulinčią ligoninėje po gimdymo. Jis ligos priežasties nežinojo. Išeidamas ir norėdamas kaip nors moteriškę paguosti, jai sako:

-    Nenusimink, aš esu taip pat sirgęs tokia liga, bet viskas gerai pasibaigė, dabar esu sveikas, kaip ridikas.

*

Romoje du jauni kunigėliai, civiliniais drabužiais apsirengę, ėjo pasivaikščioti po miestą. Sutinka juodu gražią merginą ir vienas sako:

-    Ciao, bella! (Labas, gražuole!).

O ji šelmiškai atsako:

-    Et cum spiritu tuo!

*

Kalifornijoje siautė gripo epidemija. Kartą protestantų kunigas bažnyčioje sakė pamokslą ir patarė, kaip nuo gripo apsisaugoti. Jis taip žmonėms aiškino:

-    Norint apsisaugoti juo užsikrėtimo, reikia vengti tokių viešų vietų, kur susirenka daug žmonių. Verčiau ateikite čia, į pamaldas, juk žinote, kad čia niekad nebūna daug žmonių.

*

Viena “aukštos klasės“ šeima pasikvietė vyskupą vakarienės. Šeimininkas, bijodamas, kad vyskupo nepapiktintų kai kurių ponių labai iškirptos suknelės, pradėjo atsiprašinėti.

-    Nesirūpinkite, - atsakė vyskupas, - juk žinote, kad aš ilgai buvau misijonierius Afrikoje.

Tinginystė yra sielos priešas.

Šv. Benediktas

Nieko veikti yra didelė našta.

Boileau

Tinginiavimas — kvailių šventė.

Chesterfield Tingėdamas pavirsi į nieką.

Diogenas