Janina Degutytė

     Tu - mažutė, tu telpi visa
     Į Čiurlionio karalių delnus...
     Tu — riekelė duonos kasdieninės
     Ant pasaulio vaišių pilno stalo...

     Tu ant gaublio — mažas lopinėlis,    
     Žalgirio šarvų plieninis žvynas.
     Pirčiupio liepsnos ir kraujo ženklas.
     Ežerų dangaus tyriausias lašas.

     Žalias ratas ant pilkų arimų,
     Spindulių lietus aikštės erdvėj.
     Tu — ant gaublio — padūmavęs gintaras
     Su pušies kvapu ir kraujo atšvaitu...

     Tiktai mūsų meilėj — tu didžiulė.
     Mūsų delnuose — tu nesudeginama.
     Mūsų ilgesy — brangiausia pasaka.
     Mūsų akyse tu — saulės kraštas.