Dr. Juozas Kriaučiūnas

     Žmogaus kūno gemalas jau turi kai kurių juslių, o gimstantis kūdikis turi visas jusles, tik kai kurias jų dar patobulina ankstyvoje kūdikystėje ir augdamas. Juslės išlieka visą žmogaus gyvenimą. Į jusles veikiant ar jas jaudinant, iššaukiamas jutimas. Viena tų juslių yra lietimo jutimas. Lietimo juslė yra kūno paviršiuje, kūno padengime, odoje, kuri yra didžiausias kūno organas. Kūno paviršiuje, odoje yra išsėta milijonai lietimo jutimo priėmėjų ar suvokėjų (receptors), pvz.: piršto galas turi jų apie 5 tūkstančius.

     Priėmėjai per nervų tinklą perduoda jų pagautą ar priimtą jaudinimą (stimulus) į centrinę nervų sistemą, smegenis, kuriose lokalizuojama jutimo vieta, jutimo pobūdis ir stiprumas ir nusprendžiama reakcija, veikimas ar saviveika į jaudinimą. Jeigu tas jaudinimas yra labai stiprus, tai gali iššaukti skausmą ar net ir jaudinamos kūno dalies pakenkimą, nuo to kenčia visas kūnas, visas organizmas.

Kauno arkikatedra - bazilika. J. Grikienio nuotr.

     Kūno paviršiaus nusėjimas tokia daugybe jutimo priėmėjų rodo, kad kūnui, organizmui jutimas yra labai svarbus, kad lietimo jutimas įtaigauja organizmo reakciją, veikimą palaikyti kūną, organizmą patogiai ir sveiką, ko pasiekiama tik pakankamu jaudinimu, bet ne per stipriu. Į lietimo grupę įeina ir masažas, glostymas ir mylavimas.

     Kontroliuojamas, švelnus lietimas organizmo priimamas teigiamai ir dažniausiai džiugiai, kas kelia organizmo, žmogaus nuotaiką, savijautą, o tuo ir sveikatą.

     Švelnaus ir malonaus jutimo sukėlimas ypač svarbus naujagimiuose, kūdikiuose ir vaikuose, nes tai yra gera priemonė kelti nuotaiką, malonumą ir sveikatą. Bet ir visokio amžiaus žmonėse lietimu, masažu, glostymu, apglėbimu ir pamylavimu padedama žmogui geriau jaustis, ir tai kelia sveikatą.

     Turime pakankamai įrodymų, kad lietimas stiprina sveikatą. Miami universiteto Lietimo tyrimo centre, kur yra ligoninė prieš laiką gimusiems kūdikiams, kūdikių slaugės yra išmokytos masažuoti kasdien tuos prieš laiką gimusius. Tie kūdikiai laikomi inkubatoriuose, kuriuose vidaus temperatūra yra pastovi, oras turi pakankamai drėgmės ir deguonies (tokie kūdikiai yra dar per silpni ir nepajėgūs gyventi kitokioje aplinkoje). Jie maitinami tik tokiems kūdikiams pritaikytu maistu. Masažas atliekamas inkubatoriuje, per jame atidaromą angą, pirštais ar delnais kūnelio braukymu, patakšnojimu ar pamylavimą primenančiais glostymais. Pastebėta, kad kūdikio kūnelis palaipsniui pasilaisvina nuo sustingimo, veidelyje atsiranda pasitenkinimo žymės, kūdikis darosi gyvesnis ir budresnis. Ir kai tokie masažai kūdikiui daromi bent tris kartus per dieną, tai kūdikis daug greičiau auga ir stiprėja. Kūdikius galima greičiau išimti iš inkubatorių ir atiduoti motinų globai. Toks priešlaikinio gimimo kūdikių stiprinimas jau daromas ir daugelyje Amerikos ligoninių.

     Panašūs augimo ir sveikatos stiprinimo pažymiai vyksta ir laiku gimusiuose kūdikiuose, kai jie dažniau liečiami, glostomi ir glamonėjami. Net ir skaudėjimai bei kentėjimai glamonėjimu mažinami. Glamonėjamas kūdikis prie motinos krūtinės, o ir ne motinos, dažniau nustoja verkti ir patenkintas glaudžiasi prie glamonėtojo. Lietimas-glamonė per centrinę kūdikio nervų sistemą paveikia organizmą gaminti daugiau skausmus mažinančių medžiagų, vadinamų endomorfinais, kurie turi morfino galią skausmą malšinti, taip pat palengvinti įtampą ir nuraminti.

     Lietimas ir kiti jo pareiškimo būdai: glostymas, masažas, pamylavimas gerinti organizmo sveikatą yra paminėti kinų raštuose prieš 2500 metų, o egiptiečių 2200 B.C. (Before Christ, prieš Kristų), taip pat Hipokratas, graikas, garsus gydytojas, teigė masažo naudojimą sveikatai kelti ketvirtame šimtmetyje B.C. Amerikoje dauguma gydytojų žino ir tvirtina, kad kūno braukymas, masažas, o ypač pamylavimas, tinka gydymui visokių amžiaus žmonių. Ypač pastebėta, kad lietimas, apkabinimas ir glamonėjimas senų ir apleistų žmonių juos džiugina, kelia nuotaiką ir stiprina. Slaugos namuose seneliai, ligoniai, besveikačiai ir invalidai, liečiami, apkabinami ar pamyluojami, pastebimai darosi ramesni ir rodo pasitenkinimo žymių, ypač tie, kurie neturi artimųjų, ar artimųjų apleisti. Pergyvenantieji depresiją ar "'ervinį įtempimą ir turintieji per aukštą ar per žemą kraujo spaudimą ir per dažną ar per retą širdies plazdėjimą lietimu pagelbimi, nes mažinama depresija ir įtempimas, normalėja širdies plazdėjimas ir kraujo spaudimas.

     Tačiau gaila, kad daugelis žmonių, ypač Amerikoje, yra prieš lietimą, ypač mažai pažįstamo ar nepažįstamo asmens, net bylas kelia prieš lietusįjį, aiškindami, kad tai yra erzinimas, užgavimas, asmens pažeminimas ir niekinimas, dažnai rišamas su seksualiniu pasiūlymu. Reikia pripažinti, kad Amerikoje, bet ir kituose kraštuose, yra nemažas skaičius menkos moralės žmonių, kurie lietimu mėgina kitą asmenį įtraukti į seksualinį kontaktą. Taigi atsarga yra reikalinga tiek lietimą vykdančiam, kad jis nebūtų suprastas siekiąs seksualinio kontakto, tiek lietimą priimančiam, kad jis nebūtų panaudotas, prieš savo norą, seksualiniam tikslui.

     Ne tik verta, dažnai ir būtina, kad naudotume Dievo ir gamtos suteiktą lietimo ir jutimo dovaną žmogaus gerovei, nuotaikai ir sveikatai kelti, taip pat artinti žmogų prie žmogaus. Ypač tai reikalinga silpnesniajam.