Egzaminatorius klausia jaunos studentės, laikančios egzaminus vairuotojos teisėms įsigyti:

-    Štai jūs važiuojate šimto kilometrų per valandą greičiu. Staiga pajuntate, kad greitai nukris ratas. Ką jūs darote?

-    Žinote, - atsako jauna moteris, man tai visai nesvarbu.

-    Nejaugi tikrai taip manote?

-    Žinoma! Aš niekada nevažiuoju be atsarginio rato...

*

Du studentai stovi prieš teisėją.

-    Ar turite advokatą? - klausia teisėjas.

-    Neturime. Ir nereikia. Mes norime, kad teismas žinotų visa tiesą.

*

-    Kiek jums metų? - teiraujasi tardytojas liudytojos.

-Man... sukako... trisdešimt dveji, - ji atsako.

-    Na taip, galbūt, bet kuriais metais tai buvo!

*

Kalbasi kaimynai:

-    Žinai, policija vis dėlto sugavo vagį, kuris pernai pavogė iš kiemo mano automobilį. Ruošiuosi jį aplankyti kalėjime.

-    Na jau! Ir ką gi tu jam pasakysi?

Pabandysiu sužinoti, kaip jis užvedė variklį. Man tai kone pusmetį nepasisekė.

*

-    Pas jauną gydytoją ateina mergina. Jis, norėdamas patikrinti pulsą, paprašo jos rankos.

-    Mielai prašau abi rankas, tik prieš tai norėčiau atsiklausti tėvų, - linksmai sako mergina.

*

Mirė ilgametis mokytojas ir pateko į aną pasaulį. Pamatęs praviras duris į ten ir įėjo. Jam ten patiko, tad nusprendė pasilikti. Priėjęs velnias jam sako:

-    Kodėl čia pasilikote? Jums čia ne vieta. Čia pragaras, o jūs rojaus užsipelnėte.

-    Pasiliksiu čia, - tvirtai pasakė mokytojas. -Po mokyklos pragaro man čia atrodo kaip rojus.

*

-    Ar tiki, kad laikraščiuose skelbimai veiksmingi?

-    Be jokios abejonės. Štai daviau skelbimą į laikraštį, kad mano parduotuvei reikalingas sargas, ir tą pačią naktį parduotuvę apiplėšė.

*

-    Tėte, kodėl kakariekuoja gaidys?

-    Jis kakariekuoja, kai kas nors meluoja.

-    Bet jis kakariekuoja net trečią valandą nakties?

-    Tuo metu spausdinami rytiniai laikraščiai.