Parke ant suolelio sėdi studentas ir skaito paskaitų užrašus, ruošiasi egzaminui. Saulei pakaitinus, jis užsnūdo ir iškrito užrašai jam iš rankų ant žemės. Pro šalį eina policininkas su šuniu. Šuo uostinėja užrašus.

-    Mokykis, mokykis, - pataria jam policininkas, - studentu būsi...

Studentas atsibudo ir nugirdęs pridūrė:

-    O jei nesimokysi, policininku tapsi.

-    Teisiamasis, ar jūs prisipažįstate padaręs nusikaltimą?

-    Ne, ponas teisėjau. Advokatas mane įtikino, kad esu nekaltas.

••

Mokinys parašė savo rašinyje: “Vienuoliai -tai vyrai, kurie neturėjo žmonių ir plakdavo save patys”.

•••

Vienas vyras, norėdamas išsiskirti, teisme aiškina teisėjui:

-    Mano žmona jau vienuolika metų mėto į mane viską, kas jai pakliūva po ranka. - Žinoma, tai negerai, bet dėl ko jūs atėjote tik dabar, po tiek metų?

-    Ji jau išmoko pataikyti, - atsakė vyras.

-    Tėte, ar galiu šiandien vakare paimti tavo automobilį?

-    Sūneli, o kam tau duotos kojos?

-    Viena stabdžio pedalui, kita - greičio.

••

-    Kaip jūs drįsote vakar vakare bučiuoti mano dukrą?

-    Tikrai, gerbiamasis, dabar pamatęs ją dienos metu, aš ir pats stebiuosi.

•••

Jaunavedys knygyne klausia:

-    Ar neturite knygos “Vyras - moters valdovas”?

-    Fantastikos skyrius, gerbiamasis, kitoj gatvės pusėje, - atsakė pardavėjas.

••••

-    Kodėl, vaikeli, nepabučiavai savo auklės? -nusistebėjo mama.

-    Bijojau. Vakar tėvelis norėjo ją pabučiuoti ir gavo per ausį.

•••••