(Jaunimo grupėje premijuotas rašinys)

 Ieva Baliūnaitė

     Saulėtos Kalifornijos žiemos pavakarys. Sėdžiu Ramiojo vandenyno pakrantėj ir stebiu saulę -didelę, raudoną. Ji tuoj ramiai nusileis už vandenyno. Tai nepaprasto grožio reginys. Atrodo, galėčiau sėdėti čia per amžius, bet štai ir vėl mintyse Lietuva, jos lygūs laukai, pasipuošę žaliomis pievomis. Šis nenusakomo grožio saulėlydis taip pat primena Lietuvą, gal dėl to, kad vaikystėje panašius matydavau prie Baltijos Jūros. Kalifornijoje šilta, gražu; aukšti kalnai, žiedų gausybė, daug šypsenų gatvėse, o širdyse..? Šiandieną turiu atsakyti į šį klausimą! “Ar kultūringas žmogus ir inteligentas - sinonimai?” Inteligentas - išsilavinęs žmogus, o kultūringas ne būtinai išsilavinęs, bet malonus, nieko neįžeidžiantis.

     Eidama namo, nusprendžiau pasivaikščioti ir paieškoti atsakymo į šį klausimą. Stebiu žmones ir galvoju: “Kuris iš jų kultūringas, kuris, mano manymu, inteligentas?” Kaip galėtų atrodyti inteligentas? Pažvelgiu į vieną iš praeivių: “Aha, jis turbūt inteligentas?! Tamsus kostiumas, balti marškiniai, kaklaraištis!” Stebiu toliau. Kitas vyriškis rūko, garsiai keikiasi, skeryčiojasi rankomis. Tai tikrai ne inteligentas ir ne kultūringas žmogus! Mano stebėjimai nedavė atsakymo į temos klausimą, nes mačiau tik praeivių išvaizdą, aprangą, bet neturėjau galimybės su jais pabendrauti. Lietuvių liaudies išmintis sako: “žmogų sutinka pagal rūbą, o išleidžia pagal darbą!” Todėl man atrodo, kad šie du žodžiai inteligentas ir kultūringas žmogus gali būti ir sinonimai ir antonimai.

 Juk priklauso nuo pačio žmogaus, jo prigimties, išsiauklėjimo. Žmogus gali būti išsilavinęs, gražios išvaizdos, bet piktas, grubus ir nepatikimas. Tereikia su juo pašnekėti ir nebesinori su juo daugiau bendrauti. O jeigu nemalonu su žmogumi bendrauti, tai tikriausiai kultūringu jo nepavadinsi, nors ir inteligentiškai atrodo.

     Vėl mintimis grįžtu į Lietuvą. Kokių kultūringų žmonių galima sutikti Lietuvos kaime! Aš visada pagalvoju apie savo senelį. Jis niekada nieko neįžeidžia, visada pataria ir pasisiūlo padėti bet kam, kam reikia pagalbos. Tokie žmonės savęs nelaiko inteligentais, bet aš manau, kad jie nepaprastai kultūringi.

     Nemanau, kad žodžiai “inteligentas” ir "kultūringas žmogus” visada sinonimai. Dažniausiai inteligentai - kultūringi, bet būna ir išimčių. Mums visiems malonu bendrauti su kultūringais žmonėmis, tad stenkimės tokiais ir būti!

■ ■ ■