Dailininkė Aldona Stasiūnaitė-Pečiūrienė yra baigusi Vilniaus Dailės Instituto tekstilės fakultetą. Daug metų dirbo Vilniaus trikotažo įmonėje Vilija dizainere. Dailininkės sukurti trikotažo raštai ir modeliai turėjo didelį pasisekimą Lietuvoje ir užsienyje - apdovanoti parodų diplomais ir medaliais.

     Nuo 1964 m. dalyvauja taikomosios dailės parodose Lietuvoje, eksponuoja batikas ir aplikacijas. Nuo 1976 m. yra Lietuvos Dailininkų sąjungos narė, o nuo 1987 m. aktyviai dalyvauja organizuojant Lietuvos dizainerių sąjungą ir yra jos narė. 1981, 1982, 1990 metais surengė personalines parodas Vilniuje.

     Pažintis su kompiuteriu ir jo galimybėmis prasidėjo jau bedirbant Vilijoje. Matyti, tai nulėmė, kad dailininkė šiuo metu vėl paniro kūrybiniuose ieškojimuose, pasitelkusi kompiuterinę techniką, kuria įvarius ciklus Žiedai, Moterys, Juokdariai, Erdvės.

     Kompiuterio dėka idėjos, gautos iš dailininko, iš atskirų formų tampa bendromis kompozicijomis - minties originalumo ir paprastumo lydinys.

     Šie ieškojimai, jos patyrimas yra išraiška intelekto ir proto idėjos. Turėdama idėją ir savitą jos sampratą, dailininkė kuria įvairias formų ir spalvų sąsajas. Grafiškas piešinys - spalvų kontrastas, gamtos ir žmogaus temos, perpozuotos technikos galimybėmis, įgauna žaismingumo, mistiškumo, savitumo įspūdį. Aldonos piešinių cikluose judančių formų pagalba sukuriamas žaismingas ryšys tarp idėjos mentalinio derinio ir kuriamo objekto. Įvardinti vaizdai ne visada atitinka idėjas, bet numesdami “žodžių” rūbą, kuris blaško dėmesį, išvystame dailininkės kūrybinės išmonės idėjų pažinimo medį, kurio vaisiai saviti ir originalūs.

dail. Liucija Kryževičienė