Viena senyva mergina labai puošėsi, kad tik neatrodytų sena. Kartą gatvėje ją sutikęs vaikinas paklausė: “Ar nežinai, močiute, kur yra miesto ligoninė?”

— Dar kartą pavadink mane močiute, tai parodysiu į ją patį trumpiausią kelią, - atsakė supykusi mergina.

■■

Lietuvos kaimiečiai dėvėdavo vyžas ir nagines. Panšų apavą dėvi ir miestiečiai, tik jį vadina ne naginėm, o sandalais.

■■

Du mažamečiai vaikai, likę vieni namuose, ima apžiūrinėti mamos tualetinį stalelį. Broliukas pastveria pudrinę ir ima pudruotis.

- Ką darai? - sudraudžia sesytė. - Pudruojasi tik moterys, o vyrai prausiasi!

■■

Amerikiečių žvalgyba ilgai nesuprato, kodėl rusų karininkai visur vaikšto po tris. Pagaliau išsiaiškino: vienas moka skaityti, antras rašyti, o trečias seka abu “intelektualus”...

■■

Prie užimtos telefono būdelės ilgai laukęs vyriškis nebeištveria:

-    Klausykit! Jūs jau beveik pusvalandį laikote ragelį prie ausies ir tylite. Leiskite gi ir kitiems paskambinti! Aš skubu!

-    Nepykite, aš kalbuosi su žmona...

■■

-    Juozai, ar tau ne gėda? Tu pirmas visoj “kompanijoj pasigėrei.

-    Tai tu kalta, mano brangioji. Kam tu sakei, kad mes pirmieji turėsime išeiti...

■■

Joną pakvietė kaimynas į savo trečios žmonos laidotuves.

-    Neisiu! - sako Jonas savo žmonai.

-    O dėl ko gi? klausia nustebusi žmona.

-    Matai, širdele, man gėda priimti tiek kartų tos pačios rūšies pakvietimą, kai aš jam negaliu tuo pačiu atsilyginti.

■■

Būti laimingiems reikia tik dviejų dalykų: sveikatos ir darbo.

-    Tamsta atrodai tikrai laimingas...

-    Taip. Tikrai: aš turiu sveikatą, o žmona -darbą.

■■

Mano žmona turi įprotį kalbėtis su savimi. O kaip tavoji?

-    Manoji taip pat šneka viena, bet įsivaizduoja, kad aš klausau.

■■