Kai pradedąs savo diplomatinę karjerą Valstybės Departamento protokolo šefas W. Symington pirmą kartą turėjo dalyvauti oficialiame priėmime, jautėsi labai nervingas. Jo motina patarė:

-    Kai sėdėsi prie stalo, užklausk kaimynės, ar ištekėjusios ir kiek turi vaikų. Toliau kalba eis savaime.

-    Iš priėmimo grįžau sukrėstas, - pasakojo W. Symington. - Savo kaimynę iš dešinės paklausiau, ar ji ištekėjusi, o kai atsakė ne, paklausiau, kiek turi vaikų. Kalba tuoj nutrūko. Paklausiau kaimynę iš kairės, kiek ji turi vaikų, o kai atsakė turinti tris, paklausiau, ar ištekėjusi. Kas buvo toliau, tai jau nebebuvo draugiškas pasikalbėjimas...

*

Susitiko kavinėje estas, latvis ir lietuvis. Prie kavos puodo pirmasis prabilo estas:

-    Kaip ten atsitiko, kad anglai ir mūsų auksą nusavinę neišvengė savo svaro nuvertinimo?

-    Mums reikėjo tą auksą deponuoti Švedijoje, - pastebėjo latvis.

-    O taip, sarkastiškai atsiliepė lietuvis. - Tuomet tas auksas būtų spėjęs nukeliauti į Kremlių daug anksčiau. Sovietai būtų daugiau kviečių nusipirkę ir šnipų pasisamdę.

*

-    Mano sesuo nutraukė ryšius su sužadėtiniu, nes jis turi daug ydų.

-    Tad jam grąžino žiedą ir dovanas?

-    Ne. Dovanos be priekaištų.'

*

19-ame amžiuje moterys nėrėsi iš kailio, kad parodytų savo sukneles, o dabar neriasi iš suknelių, kad parodytų savo kūną...

*

-    Sūneli, į kurią ranką nori, kad butų padaryta injekcija?

-    Į tėvelio...

*

-    Ar tamsta esi prietaringas?

-Ne.

-    Tai paskolink man 113 dolerių.

*

-    Kodėl taip baisiai pasigėrei?

-    Tai draugų kaltė.

-    Kokia?

-    Keturiese nusipirkome butelį, o trys iš jų nebegėrė.

*

Jonukas su Petruku nuėjo į parduotuvę pirkt medaus. Pardavėja pripildė pilną stiklainį, pasvėrė ir klausia:

-    Kur pinigai?

-    Ant dugno, - šie atsakė.

*

Šeimininkė tarnaitei:

-    Tai taip tu tvarkai butą? Kodėl voratinklis kampe nenuimtas?

-    Aš maniau, kad tai antena.

*