-    Ponas advokate! Labai man pagelbėjai! Tiesiog nežinau, kaip tamstai ir atsidėkoti!

-    Na jau - nežinote! Tai kam tada finikiečiai pinigus išrado?

*

Mokytoja:

-    Petriuk, kiek tavo motina sumokės už du litrus spanguolių, jei vienas litras kainuoja tris litus?

-    Penkis litus.

-    ?!

-    Mano mamytė visad litą nusidera.

*

Jonaičiai pasikvietė sodo kaimynus Petraičius pietų. Begurkšnodamas kavą, svečias sako:

-    Nė neatsimenu, kada taip gardžiai bevalgiau!

-    Ir aš... - atsidūsta Jonaitis.

*

-    Pasakykit, vaikai, ką pirmiausia reikia padaryti, kad gautumėte nuodėmių atleidimą?

- klausia tikybos mokytoja.

Petriukas pirmas pakelia ranką ir išpyškina:

-    Nuodėmę!

*

-    Prieš tris savaites viename pobūvyje sutiktas gydytojas pasakė, kad nervingumas ir pyktis yra senatvės požymiai. Nuo tol jos irzlumą kaip ranka nuėmė!

-    Gal gali ir maniškę su tuo daktaru supažindinti?

*

-    Mamyte, aš musę pagavau!

-    Na ir kas?

-    Padaryk iš jos dramblį!

-    Niekus tauški, sūnau.

-    O tėvelis vakar sakė tetai, kad tu visad gali iš musės dramblį padaryti.

*

Į armijos dalinį atvyksta inspektorius. Užsukęs į kareivinių valgyklą, pastebi, kad virėjas į jokius patiekalus nededa nei lauro lapelių, nei pipirų, nors lentynoje jų esama.

-    Kodėl nenaudojate šių prieskonių? -griežtai klausia tikrintojas.

Virėjas atsako:

-    Todėl, tamsta inspektoriau, kad juos iš dubenėlių kareiviai vis tiek išmėto.

*

Kodėl tu aplaistei sriuba savo palaidinukę? Ar tu mane matei taip apsilaisčiusią, - priekaištauja mama mažajai Živilei.

-    Tai kad aš tavęs, mamyte, nemačiau, kai tu buvai maža, - teisinosi mergaitė.

*

Mama susirūpino:

-    Bulvės baigėsi? Ką dabar valgysim?

-    Mamyte, mes galėsim valdyti cepelinus, - guodžia mažasis Jonukas.

*