Šventės rengimo komitetas su pirmininke Albina Ramanauskiene (viduryje) ir svečiai.     Zigmo Degučio nuotr.

Konkurso vertinimo komisijos sekretorė Laima Krivickienė skaito protokolą.     Zigmo Degučio nuotr.

Kalba kun. Antanas Saulaitis SJ.     Tado Kulbio nuotr.