ŠIAME NUMERYJE:

Gyvojo Dievo Sūnus

Tėvai ir vaikai

Krikščionybės kelias Lietuvon

Tikroji Bažnyčia

Kai akimirka tampa nuodėme

Naujos santvarkos beieškant

Nauji filmai ir knygos

1959 M. SAUSIO MEN. (JANUARY) VOL. X. NO. 1

NĖRA BRANGESNIO DALYKO KAIP LAIKAS, IR GAL NIEKAS TAIP PIGIAI NEEIKVOJAMA KAIP LAIKAS.

Šv. Bernardas

JEIGU MYLI AMŽINYBĘ, GERAI SUNAUDOK LAIKĄ. VAKARYKŠTĖ DIENA — NEBEATSAUKIAMA. RYTOJAUS DIENA NEUŽTIKRINTA. TIK ŠIANDIEN YRA TAVO, BET JEIGU JOS NESUNAUDOSI, TAI PRARASI AMŽINAI.

F. Quarles

YRA KETURI NEATŠAUKIAMI DALYKAI: IŠ RANKOS IŠMESTAS AKMUO, KARTĄ PASAKYTAS ŽODIS, PRARASTA PROGA IR PRAĖJĘS LAIKAS.    H. Riminaldo

JEIGU BRANGINI GYVENIMĄ, TAI BRANGINK LAIKĄ, NES IŠ JO SUSIDEDA GYVENIMAS.    B. Franklin

MES SKUNDŽIAMĖS, KAD NETURIME LAIKO, O ELGIAMĖS TAIP, LYG JO TURĖTUME BEGALES.    Seneca

LAIKAS TAIP GREITAI BĖGA, KAD TURĖTUME DAUGIAU GALVOTI KAIP MIRSIME, O NE KAIP GYVENSIME.

Šv. Teresė