Šį “L. L.” numeri iliustruojame dar niekur nespausdintais šv. Kazimiero gyvenimo vaizdais, kuriuos mums iš Romos atsiuntė Gregorianum universiteto profesorius T. P. Rabikauskas, S.J. Tai yra žinomo XVII-jo amžiaus graviūristo Gaspard Bouttats vario raižiniai, kuriais buvo iliustruota F. Nerrincq, S.J. knyga apie šv. Kazimierą, parašyta senąja flamu kalba 1692 m. Minėtas dailininkas vertėsi Antverpene knygų iliustravimu. 1690-1691 m. jis buvo Antverpeno miesto šv. Luko menininkų draugijos dekanas.

     Šiame ir gretimame puslapyje dedame paveikslus su flamiškais užrašais, lygiai taip kaip knygoje. Pirmame paveiksle atvaizduotas šv. Kazimiero gimimas; jo dorybėmis buvo apšviesti lietuvių ir lenkų kraštai. Antrame paveiksle — šv. Kazimieras auga dorybėse. Kitus paveikslus, sugrupavę po du, duodame be užrašų.