Gaspaid Bouttats (1625-1703)  Šv. Kazimieras  Vario raižinys

KENTĖJIMAS YRA DIDYSIS ŽMONIJOS AUKLĖTOJAS. JIS ĮKVĖPĖ MENĄ, POEZIJĄ IR MORALĘ. JIS IŠUGDĖ HEROIZMĄ IR ATSIŽADĖJIMĄ. JIS DAVĖ VERTĘ GYVENIMUI, PALENKDAMAS AUKOTIS. SKAUSMAS ĮNEŠĖ DIDINGUMĄ IR Į MEILĘ.    A. France

KENTĖJIMAITAI KAIP DEBESYS: JIE ATRODO LABAI JUODI, KAI DAR YRA TOLI, BET KAI UŽPLAUKIA ANT MŪSŲ GALVŲ, PAMATOME, KAD JIE TIK PILKI.

J. P. Richter

AKIŲ LĖLYTĖS TAMSOJE IŠSIPLEČIA IR SURANDA ŠVIESĄ. TAIP PAT IR SIELA DIDĖJA KANČIOJE IR PAGALIAU SURANDA DIEVĄ.    V. Hugo

KAS NĖRA KENTĖJĘSNIEKO NEŽINO: JIS NEPAŽĮSTA NEI TO, KAS GERA, NEI KAS BLOGA — JIS NEPAŽĮSTA NEI ŽMONIŲ NEI PATS SAVĘS.    Fenelon

TIKIU, KAD DIEVAS YRA MEILĖ, IR SKAUSMAS JO RANKOSE YRA TIK PRIEMONĖ, KURIĄ JO MEILĖ NAUDOJA MUS PERAUKLĖTI IR IŠGANYTI.   E. Leseur