1970 m. sausio mėnesio numeriu “Laiškus Lietuviams” pradeda redaguoti tėv. Juozas Vaišnys, S. J., žurnalą redagavęs 1950-1963 m. Naujajam redaktoriui linkime daug sėkmės!

Varpas skelbia Naujuosius Metus.

Nuotrauka Algimanto Kezio, S. J.