TERESĖ PAUTIENIŪTĖ

LIKIMAS

aš einu tuo keliu
vienumoj tuo vienu
tylumoj tuo savu aš einu

aš einu be šviesos
aš einu be tamsos
tik einu
tuo keliu

ir girdžiu tylumoj
paukštės balsą skaidriai
tyrą balsą skambiai tolumoj

be dienos be nakties
nežinau nei linkmės
tik einu
kur jaučiu
paukštės balsas aidės

ir praeis ir praeis
mano laikas praeis
ėjimu nežinion
tuo keliu

gal be paukštės
gal be galo
vienu

KAS BUS

KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

kam reiks mokėti?
Kas bus,

Mes einame
mišku
akmenų, mišku
uolinių medžių.

Dangus
juodas.

kas buvo užmiršta.
Kalbėk,
sakyk man,