JULIJA ŠVABAITĖ - GYLIENĖ

MES TADA NIEKUR NESKUBĖSIM

1999 METŲ KALENDORIUJE

1999 metų kalendoriuje
Dienos trumpos
Ir naktys ilgos,
O vakarai, vakarai — — —

Mes tada niekur neskubėsim,
Taikiai susėdę pailsėsim,
Ragaudami tirštą
Kaimyno vyną,

Kuris dabar
Tamsioj rūsio vienatvėj
Burbuliuoja sau
Ir noksta neskubėdamas — — —

NAMAMS IŠTUŠTĖJUS

Namams ištuštėjus,
Mudu niekur netinkam — — —
Nuo langų prie langu
Ilgi dienos šešėliai.
Tušti dienos šešėliai.
Tušti kambariai,
Rašomieji stalai,
Išdžiūvusios rašalinės — — —

Tyli kėdės nudilę,
Neprabyla žvakidės,
Tiktai kalba su manimi
Suspaustos lentynose knygos,
Nutrauktos gitarų stygos — — —

POEZIJOS PAGALVEI

Prijuostės kišenėje nešioju
Pavogtą vasaros valandą
Ir suplėšau ją plunksnomis
Poezijos pagalvei — — —

Aš neplausiu grindų
Ir pietų jums nevirsiu,
Atsigulsiu po rožėmis,
Eilėraščiais užsiklosiu — — —

Tarp lelijų ir kaktusu
p u i k i o s   r o ž ė s
g r a ž i a i   ž y d i ,
g r a ž i a i   ž a l i u o j a ,
Soeur Thérèse, Tropicana,
Pasquali,
Christian Dior — — —

PO MARQUETTE PARKO DANGUMI

Po Marquette parko dangumi
Seneliai snaudžia prie vandens.
Laukinės antys ir vaikai
Čia niekad niekad
Nepasens,

Ir nuo sūpynių krisdama
Jauna mergaitė ant žolės
Spalvotam dulkiu debesy
Ieškos pražydusios
Gėlės — — —–