ŠV. ŠEIMOS šventėje, kuri šiais metais yra sausio 9 d., pamąstykime apie Marijos ir Juozapo rūpestį, auginant Dieviškąjį Vaiką. Be abejo, jiedu žinojo, kad tai Dievo Sūnus, ir todėl buvo pasiruošę netikėtinumams. Tačiau, kadangi Jėzus augo paklusnus ir linksmas, kaip ir kiti kaimynų berniukai, jo žemiški tėvai spėjo primiršti jo specialią misiją. Būdamas 12 metų, jis pirmą kartą "nuvylė" juos. Negrįžo su visais maldininkais namo, o pasilikęs Jeruzalėje stebino moksložinovus savo išmintimi. Sunku buvo dailidei Juozapui ir Mergelei Marijai suprasti sūnaus atsakymą: "Argi nežinojote, kad turiu būti tuose dalykuose, kurie yra mano Tėvo?" Jie šį paaiškinimą tyliai priėmė ir pakluso. Pakluso ir Jėzus, Dievo Sūnus, savo žemiškiems tėvams.

Paskaitykime kartu su vaikais Šv. Šeimos sekmadienio evangeliją, aiškindami, kad net pats Dievas pakluso savo žemiškiems globėjams. Argi jie, žmonių vaikai, galėtų nesekti tuo pavyzdžiu? Tos dienos aprašomas įvykis moko ir tėvus. Nežiūrint, kaip esame prisirišę prie savo vaikų, bandykime suprasti, kad jie yra mums Dievo patikėti; tad, laikui atėjus, atsistos ant savo kojų ir išeis gyventi savo gyvenimo. Mylėkime juos jų nevaržančia meile ir kantriai diekime tikėjimą, meilę artimui, teisingumą, dorovę ir savarankiškumą.

Sausio 13 d. Katalikų Bažnyčia mini Jėzaus krikštą. Tai antras atvejis, kai apreiškiama Kristaus dievybė. Šį sykį tai įvyksta pačios Šv. Dvasios nusileidimu ant Jordano upėje krikštijamo Dievo Sūnaus.

Pagal žydų paprotį moteris, pagimdžiusi sūnų, po 40 dienų būdavo įvesdinama šventyklon. Šiamsenam įstatymui pakluso ir Mergelė Marija, šventykloje paaukodama du balandžiu, nes buvo neturtinga. Vasario 2 d. yra švenčiamas Švč. Marijos įvedybos ir Kūdikėlio Jėzaus paaukojimas. Tą dieną Katalikų Bažnyčioje šventinamos žvakės. Jų turėtų įsigyti šeimos — po vieną kiekvienam savo nariui. Šios žvakės gali būti deginamos ir džiaugsmingomis progomis, pvz. sukaktuvėse, vardinėse, gimtadieniuose. Šviesos simbolizmas bažnyčios liturgijoje nuolat naudojamas. Kodėl tad jo neperkelti ir namų atmosferon?

Gintarė Ivaškienė