GRAŽINA TULAUSKAITĖ

PUTINAI

Negaliu daugiau paeiti—   
Čia sustokim būtinai.
Ko išbalo kaip mergaitės,
Kaip balandžiai
putinai?

        Kai sušvilps ruduo, balandžiai
        Kažin kur visi išskris.
        Tu stebėsies
krūme žaidžia
        Liepsnomis rudens ugnis.

Ar ne mes, ne mes taip žydim
Kaip baltieji putinai,
Kad papuoštum kelią didį
Ir kad degtum amžinai?

LIETUVOS AGUONAI

Taip džiaugiuos, kad lyg dangų parodai    
Mum krašteli savosios širdies:
Tau dainuojant, pražysta čia sodai,
Kai kankles tik bandai tu paliest.

       Juk ir upės nemoka tekėti,
       Išvarytos iš savo vagos

       Nežinojau, ar žydi saulėti,
       Ar dar sodai žydės Lietuvos.

O dainoj tu tokia pasirodai
Ir šviesi, ir drąsi, ir jauna...
Pas tave, kai dainuoja ten sodai,
Naktį bėgčiau audroj tekina.

       Tave myliu kaip lauko aguoną,
       Degant saulei širdim atvira

       Kai saulėlydis dega raudonas,
       Širdyje mano skamba giedra.

MOTINOS SKUNDAS

Kad tu būtum pridėjusi ranką    
Prie taip degančios mano kaktos,
Kai matei, kad gyvybė jau senka

Kad tu būtum pridėjusi ranką.

         Kad vandens man paduotum bent lašą  —
         Bent suvilgyt suskirdusioms lūpoms,
         Kai užgęstančios akys to prašė

         Tik vandens kad paduotumei lašą.

Kad pagalvę man būtum pataisius,
Kai galvos negalėjau pakelti

Mano žaizdos nedegtų taip baisiai,
Kad pagalvę man būtum pataisius.

         Aš galėjau užtrokšti nuo rožių,
         Kada laukiau tik tavo maldos,
         Nuoširdžios ir tylios, kai atrodžiau,
         Kad baigiu jau užtrokšti nuo rožių.

VYNUOGIŲ KEKĖ

K.J.P.

Tu man atnešei vynuogių kekę
Per
savas vardines.
Mano žvilgsniai jau buvo išsekę
Besidairant, kur saulė vėl švies.

        O antradienį snigo ir pustė,
        Šėlo tokia baisi dargana...
        Vieno žodžio ir širdžiai pabusti
        Ir pavasariui grįžti gana.

Kai man atnešei vynuogių kekę
Per
savas vardines,
Aš žiūriu
paukščiai grįžtantys lekia
Baisiai skuba pasveikint tavęs.

Gražina Tulauskaitė (Babrauskienė), gyvenanti Cicero, Ill. (JAV), yra išleidusi savo eilėraščių rinkinius tėvynėj ir tremty. Pirmieji jos eilėraščiai buvo atspausdinti 1924 metais.