"MAN NORISI parodyti žmogaus rankos nepaliestą Dievo kūrybą...ne gėles, ne detales, bet Dievo sukurtą pasauli didingomis formomis— kalnus... tokius, kokie jie yra— visumoje... Mano nuotraukose žmonių dažniausiai nėra, nes paprastai (ten) jų nėra," prisipažino ArūnasZailskas. Jis vadovauja Prudential apdraudos kompanijos lllinois-Indiana viešųjų santykių sekcijai ir redaguoja kompanijos laikraštį. "The Mid-American". Atostogas kasmet praleidžia savo pamėgtuose kalnuose. Jo ryžtu nugalėtų ar bent jo foto kamera "įamžintų" kalnų nuotraukomis iliustruojame šį "L. L." numerį (231, 239, 241-243, 250— Colorado Rockies; 244-— Stuarto kalnų virtinė Washingtono valstybėj). Scenic photos (c) 1968 by Arūnas Zailskas.