Bernini    Šv. Teresė

Nors meilė yra žmogaus labiausiai mėgiama, o skausmas jį baugina, bet gyvenime skausmas ir meilė eina ranka rankon.