Ada Karvelytė

MINTIS APIE GYVENIMĄ

Gyvenimas
Tai keistas mišinys:
Saulės, lietaus,
Ašarų, juoko,
Džiaugsmo ir kančios.
Žėrinčių dienų skambėjimą
Dažnai pakeičia ūkana,
Tačiau nėra
Tokio tamsaus debesio,
Pro kurį
Vėl neprasiskverbtų
Saulės šviesa.

MENAS

Svarbiausias pasaulyje dalykas
Turėti šviesių
Ir malonių minčių.
Koks neapsakomai
Didis yra menas
Turėti jų
Kaip galima daugiau . . .

DULKELĖ

Nenoriu būti
Nei auksinė,
Nei sidabrinė
Dulkė.
Noriu būti
Tik paprasta
Juodo grumsto
Dulkelė
Ir likti
Tėviškės laukų platumoje.

ATLEIDIMO ŽODIS

Atleidimo žodis,
Krintanti ašara

Tai meilės dovana,
Kuri daro
Gyvenimą gyvą
Ir vertą gyventi.

PASAULIO VEIDRODIS

Pasaulis
Tai lyg veidrodis,
Kuriame atsispindi..
.
Tūkstančiai veidų . . .
Jei nori, kad jame
Būtų matomas
Ir tavo veidas,
Atsistok prieš jį
Su šypsena
. . .

MEILĖS STEBUKLAS

Saulė teka,
Saulė leidžiasi

Laikas skrieja,
Visa praeina . . .
T ik meilė
Niekada nedingsta,
Nepraeina.
T ik ji išlieka
Virš visko
...