Gerbiamasis Redaktoriau,

     Būčiau labai dėkinga, jei "Laiškuose lietuviams” man atsakytumėt į šį klausimą, kurio pati jokiu būdu neįstengiu išspręsti. Esu jau devyniolikos metų. Draugauju su berniuku, kuris man ir mano šeimai labai patinka. Galėčiau su juo sukurti šeimą, bet vis nedrįstu, nes dažnai juntu kažkokį vidujinį traukimą į vienuolyną. Taip pat prisimenu daugelio savo draugų ir draugių neseniai sukurtas šeimas, kurios po vienų kitų metų sugriuvo.

     Mano tėvai stojimui į vienuolyną labai priešingi. Kartą apie tai užsiminiau ir vienam savo pažįstamam rimtam asmeniui. Jis tik pasijuokė ir man pasakė: "Iš tavęs būtų tokia vienuolė, kaip iš manęs astronautas. ..” Nežinau, kaip galėčiau apsispręsti ir savo pašaukimą pažinti.

     Viena mano draugė, su kuria mokyklos suole pasvajodavome apie vienuolyną, ištekėjo ir jaučiasi nelaiminga, nors dar ir nesiskiria. Kita mano pažįstama, kelis mėnesius išbuvusi vienuolyne, išstojo ir ištekėjo. Sako, kad dabar savo gyvenimu patenkinta. Kaip visa tai suprasti ir išaiškinti?

Atsakymo laukianti Rasa

Mieloji Rasa,

     Ne kiekvienas žmogus gali lengvai savo pašaukimą pažinti. Kai kurie jau nuo mažens jaučia traukimą į vieną ar kitą luomą ir, jį pasirinkę, jaučiasi laimingi. Kiti turi daug su savimi kovoti, galvoti, planuoti ir vis nežino, kaip apsispręsti. Kartais jiems pasiseka surasti tikrą pašaukimą, bet kartais ir suklysta. Rimtas patarėjas čia yra labai naudingas. Gal tas asmuo, su kuriuo Tu kalbėjai, tikrai yra įsitikinęs, kad Tu neturi pašaukimo, bet gal jis tik nerimtai ir lengvapėdiškai į šį reikalą pažiūrėjo. Yra žmonių, kurie mano, kad rimtas, gabus berniukas ar graži, jauna mergaitė į dvasinį luomą netinka, kad ten eina tik tie, kurie niekur kitur netinka. Patarčiau pasikalbėti su kokiu nors kunigu, kuriuo Tu visiškai pasitiki.

     Iš Tavo minėtų pavyzdžių taip pat aišku, kad, abejojant, kuriuo keliu pasukti, yra mažesnė rizika rinktis vienuolyną negu moterystę, nes iš vienuolyno, jei nepatiks, galima išstoti, o kartą priėmus Moterystės sakramentą, išskirti gali tik mirtis. Kiekviename vienuolyne yra naujokynas — ilgesnis ar trumpesnis bandymo laikas: jame kandidatė ar kandidatas turi pakankamai progų pamatyti, ar vienuolyno gyvenimas patinka, o vienuolyno vyresnybė taip pat turi daug progų įsitikinti, ar norintis įstoti asmuo yra tinkamas vienuoliniam gyvenimui.

     Moterystėje jokio bandymo nėra. Yra tik priešvedybinis draugavimas, bet kartais ir po labai ilgo draugavimo gali padaryti klaidą ir ištekėti nelaimingai. Jau ne viena jaunamartė skundėsi, kad prieš vedybas jos sužadėtinis atrodė kaip angeliukas, betrūko tik sparniukų, o tuoj po vedybų staiga išaugo ragučiai...

     Tad patariu pačiai dar labiau ir rimčiau apsigalvoti, pasiklausti kitų patarimo, o paskui ryžtis vienam ar kitam gyvenimo keliui. Esu įsitikinęs, kad kiekvienas žmogus gali laimingai eiti bet kuriuo gyvenimo keliu, jeigu tik turės pakankamai valios pasitaikančias kliūtis nugalėti ir žinos, kam jis gyvena, kam kenčia, kam aukojasi. Jeigu nesuprasi gyvenimo prasmės ir aukos vertės, jeigu ieškosi tik savo malonumų ir patogumų, jokiame pašaukime nebūsi laiminga. Bet jei suprasi, kad šis gyvenimas yra ne tikslas, o tik priemonė pasiekti amžinam tikslui, tada kiekviename pašaukime galėsi rasti laimės.

Redaktorius