Al-ė G.

     Toli ji dabar, bet jos paveikslas ir žodžiai visad su mumis. Ji buvo mūsų šeimos židinio širdis. Jos patarimo ėjo klausūs ir daktaro diplomą turįs sūnus, ir kolegiją baigusi duktė, ir šio modernaus gyvenimo anūkai. Kokios ir iš kur jos kvalifikacijos? Sveika intuicija, tikėjimas Dievu ir gyvenimas pagal 10 Dievo įsakymų. Taip, ji turėjo ir gimnazijos baigimo pažymėjimą bei daugelio metų gyvenimo patyrimą. Ji gerai pažino pasaulį, žmones, visus mylėjo, o labiausiai savo šeimą.

     Kai jos vaikai suaugo ir sukūrė savo šeimas, ji daug laiko praleisdavo su anūkais. Ji vis sakydavo: "Dabar jūsų užsiėmimas yra mokytis, ruoštis gyvenimui, kad būtumėte laimingi. Visiems, taip pat ir mergaitėms, reikia baigti bent gimnaziją. Jeigu nori, gali ir mėgstamai profesijai ruoštis, bet tai sunkus darbas, todėl gerai apgalvok, ar ji bus tau reikalinga. Baigusi mokyklą, nepulk tuoj į glėbį pirmam pasitaikiusiam vyrui. Tu turi baigti dar kitą mokyklą — gyvenimo mokyklą. Eik į pasaulį, gauk darbą, stebėk žmones, susitik draugų, džiaukis jaunyste. Pagaliau ateis laikas pasirinkti pastovų gyvenimo draugą. Neieškok gražuolio, palik jį kino žvaigždžių pasauliui. Rinkis protingą, darbštų, tikintį vyrą. Ta pati tautybė, ta pati religija, padės užtikrinti laimę. Kai ištekėsi, tavo gyvenimas bus siauresnis. Turėsi palikti savo darbą, draugus ir būsi savo šeimos centras. Tam turi iš anksto pasiruošti. Mokykloj turbūt neturėjai namų ruošos ir vaikų auklėjimo kurso, bet būtinai susipažink su šiais dalykais. Jie tau bus labai reikalingi.

     Darbo laikotarpis prieš vestuves paruoš tave suprasti vyro gyvenimą ateityje. Jam bus nelengvas uždavinys materialiai aprūpinti šeimą. Kai jis turės problemų ir abejonių, turėsi jam pagelbėti.

     Laimingą šeimą galima sukurti tik vieną kartą. Jei manai, kad suklydus galima bandyti antrą kartą, apsigausi. Tu paliksi nelaimingus vaikus, kurie blaškysis tarp dviejų tėvų šeimų. Dėl to tu niekad neturėsi ramybės”.

     Dalinuosi šiomis mintimis su savo sesėmis. Jeigu neskubėsit ir atsiminsit, ką močiutė sakė, jei prašysite Dievo pagalbos ir palaimos, manau, kad kelionė per pasaulį bus lygesnė ir laimingesnė.