Vienoje mokykloje mokytojas davė mokiniams rašto darbą, pateikdamas keletą klausimų, į kuriuos buvo tokių atsakymų:

     1.    Kas yra blakstienos? — Plaukai ant akies.

     2.    Kas buvo dr. Jonas Basanavičius? — Tautos atganytojas.

     3.    Kas yra darželis? — Darželiai buvo vartojami javams pilti.

     4.    Kas yra jaunasis? — Toks bernas, kurs teka už merginos.

     5.    Kas yra piršlys? — Toks žmogus, kuris paperka vyrą, kad “ženytųsi”.

     6.    Kokios yra dvi pagrindinės lietuvių kalbos tarmės? — Aukštesnioji ir žemaičių tarmė.

     7.    Kas yra drama? — Tai veikalas, kuriame visi veikėjai yra nejuokingi.

     8.    Kaip kitaip yra vadinama kalbotyra? — Fotologija.

     9.    Kas yra gaigalas? — Paukščių giminės gyvulys.

     10. Kaip kitaip yra vadinamas karvelis? — Maža karvytė arba veršiukas.

Anekdotai iš Lietuvos

     Trys didieji po konferencijos Europoje pietų metu kalbėjosi apie automobilius. Prancūzas gyrėsi:

     —    Savaitės dienomis aš važinėju su Renault, sekmadieniais į bažnyčią važiuoju su Peugeot, o į užsienį važinėju su Citroen.

     —    O aš, — kalbėjo vokietis, — paprastomis dienomis važinėju su Volkswagen, į bažnyčią — su Audi, o į užsienį — su Mercedes.

     Tada prabilo rusas:

     —    Namie visuomet važinėju su Moskovič, į bažnyčią niekad nevažiuoju, o į užsienį važiuoju su tanku.

*

     Čiukča (taip pravardžiuojama viena azijatų giminė, nepasižyminti gudrumu) ateina Lietuvoje į krautuvę ir teiraujasi, ar jau gauta televizorių siunta.

     —    Taip, jau turime, — atsako pardavėjas.

     —    Ar turite ir spalvotų?

     —    Turime ir spalvotų.

     —    Tai prašau duoti man žalią. . .

*

     Brežnevas miršta ir atsiranda Kremliaus mauzoliejuje. Jis galvoja, kad vis dėlto geresnėje vietoje guli Leninas. Gudraudamas prieina prie Lenino ir sako:

     —    Leninai, Leninai, kelkis — lauke revoliucija!

     Leninas pašoka ir išbėga. Brežnevas patenkintas užima jo vietą. Grįžta Leninas ir mato, kad jo vieta užimta. Tada ir jis gudraudamas sako:

     —    Brežnevai, kelkis — lauke dalina medalius!

     Brežnevas bematant atsiranda gatvėje. . .