Viktoras Nakas

     Ann Arbor mieste, kur aš studijuoju, neseniai buvo atgaivintas jau anksčiau veikęs, bet paskui laikinai panaikintas, liberaliausias marijuanos vartojimo įstatymas visoje Amerikoje. Dabar, jei Ann Arboro policija sugauna rūkantį kanapes, gali jam duoti tik 5 dolerių pabaudą. Tai, be abejo, yra viena iš priežasčių, dėl ko lietuvių visuomenė, ypač Detroite, bijo leisti savo vaikus į Ann Arbore esantį Michigano universitetą, kuris yra vienas iš penkių geriausių Amerikoje.

     Lietuviai yra taip nusistatę prieš marijuaną ir taip jos bijo, kad vieno žurnalisto pastaba apie marijuanos dūmus LSS suvažiavime, Detroite, praėjusiais metais sukrėtė visuomenę. Bet, statistikos duomenimis, daugumas gimnazijos moksleivių yra bandę rūkyti tą "žudančią žolę".

     Mane stebina ir piktina žmonių, ypač lietuvių, veidmainiškumas šiuo klausimu. Štai ponas Visuomenininkas stovi pusgirtis su stiklu "7 ir 7" rankoje ir duria pirštu į tuos pusnuogius, plaukais apžėlusius jaunuolius, rūkančius kanapes. Jis pamiršta, kad alkoholis jį žudo ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. O kaip su kunigu Sekmadieniu, kuris rūko du pakelius cigarečių per dieną, "kad nervai visai nesukristų", bet negali suprasti, kodėl jaunimas linksta prie kanapių? Tai kas, kad jis gaus vėžį už penkerių metų ir mirs už devynerių? Kiti tėvai net kište kiša alkoholį vaikams, kad tik jie nerūkytų tos prakeiktos žolės. Jeigu sunku tikėti, kad šis dvigubas standartas egzistuoja, pagalvokite, kaip tėvai jaučiasi, sužinoję, kad jų vaikas pasigėrė baliuje, ir kaip jie reaguoja, suradę marijuanos pakelį vaiko kišenėje! Bet juk net ir griežčiausiai prieš marijuaną nusistačiusių daktarų tyrinėjimai rodo, kad ši žolė, blogiausiu atveju, nėra pavojingesnė už alkoholį ar cigaretes. Daugelis daktarų teigia, kad marijuanos žala yra visai maža.

Jonas Rimša Natiurmortas

     Nebūtų taip blogai, jei marijuanos rūkymas būtų tik sociališkai atmetamas. Tačiau kraujas verda pagalvojus, kad jaunuolis gali iki 20 metų pūti kalėjime tik todėl, kad jis pasirinko skirtingą būdą pasiekti tam pačiam tikslui, kurį pasiekia jo tėvai su valdžios palaima, gerdami alkoholį. Tad lengviau atsidusau sužinojęs, kad Ann Arboras žengė pirmą žingsnį tam dvigubam standartui Amerikoje atitaisyti. Manau, kad tikrai ateis ta diena, kai marijuana bus legalizuota visoje Amerikoje.

     Prašau nesuprasti manęs blogai — aš nepritariu jokiam svaigalui, kuris naudojamas, norint pabėgti nuo realybės, tad ir nuo gyvenimo. Tačiau kaip galima pateisinti blogio stabdymą tokiu žiauriu ginklu — kalėjimu, baudžiant tik dalį klystančios visuomenės? Sutiksiu smerkti marijuaną tik tada, kai nebebus parduodamas alkoholis ir kai bus uždraustas cigarečių rūkymas. Jei tokia utopiška permaina ir įvyktų, tai žmonės vis tiek susiras priemonių pabėgti nuo realybės. Gal jie nuo jos bėgs, kaip kartais pasitaiko ir dabar, religijos ar kitų gyvenimo natūralių veiksmų piktnaudojimu.

     Vieni teigia, kad marijuana yra simptomiškas šių laikų Amerikos pamišimas. Sakoma, kad marijuana yra žingsnis į blogį. Visai nesutinku. Marijuana, būdama lygi su alkoholiu ir cigaretėmis, ar net švelnesnė, yra šių laikų blogos padėties patvirtinimas, o ne mūsų tariamo pamišimo pagrindinė priežastis. Nustokime būti hipokritai. Jeigu norime visus svaigalus pašalinti, tai kovokime ne tik prieš marijuana, bet ir prieš alkoholį, cigaretes ir visokias piliules. Pagaliau jei mums rūpi pašalinti blogiausius svaigalus, tai negaiškime laiko su mažesnėmis žuvytėmis, kaip marijuana ar alkoholis, bet pirmiausia naikinkime žudančius ryklius — LSD ir heroiną.

REDAKCIJOS PRIERAŠAS

     Be abejo, šis straipsnis nebus visų vienodai priimtas. Vieni jį, gal būt, girs, kad pasakyta teisybė, o kiti piktinsis, kad štai tas jaunuolis gina marijuanos naudojimą. Bet galvojančiam turėtų būti aišku, kad autorius marijuanos negina, nesako, kad ji būtų visai nekenksminga ir neragina jos vartoti. Jis tik griežtai pasisako prieš tą "dvigubą standartą", pagal kurį ne mažiau kenksmingas alkoholis ar tabakas leidžiama naudoti, o marijuanos rūkoriai kišami į kalėjimą.

    Nei daktarai, nei kiti šios rūšies specialistai nesako, kad marijuana būtų visai nekenksminga, bet daugumas jų pripažįsta, kad jos kenksmingumas nėra didesnis už alkoholio ar tabako. Tačiau kai kurie aiškina, jog marijuanos naudojimas veda ir prie kenksmingesnių narkotikų pabandymo. Jeigu tai yra tiesa, tai ar tik nebus dėl to, kad marijuana mūsų visuomenėje yra "griežtai uždraustas vaisius", panašiai kaip LSD, heroinas ir kiti panašūs tikrai labai kenksmingi narkotikai. Jeigu marijuana būtų įrikiuota į alkoholio ir tabako grupę, jeigu ji nebūtų draudžiama, tai gal ir nevestų prie kitų narkotikų mėginimo, kaip paprastai neveda nė alkoholis ar tabakas. Gal? Žinoma, dar čia yra daug neaiškumų, dar gal daug kas neištirta. Kaip bus ateityje — kas gali žinoti? Pagyvensim — pamatysim.