Brangioji Zose,
 
      Sakyki, kaip galėčiau sulaikyti savo vaikučius nuo “Comics” skaitymo. Aš ir draudžiu ir baudžiu, bet nieko nelaimiu, nes tada jie pasislėpę arba kai manęs nėra su pamėgimu juos skaito. Dažnai po tų skaitymų vaikus kankina baisūs sapnai ir nemigas.    
 
Tavo A l d o n a
 
Mieloji Aldona,
 
      Dėkoju, kad taip atvirai j mane kreipiesi šiuo savo šeimos rūpesčiu. “Comicbook” problema buvo ta pati ir mūsų namuose. Tik aš suspėjau sučiupti anksčiau, negu pripratimas tapo liga.
 
      Draudimu ir baudimu daug nepasieksi. Gal net pakenksi, nes prisidėsi prie dar vienos savo vaikų ydos — skaityti slaptai. Juk ne druska ir ne nuolatiniu įkalbinėjimu, kad cukrus nesaldus, atpratinsi vaiką nuo jo. Jis ragaus, jam bus saldu, ir dar prisidės kita mintis: mama meluoja. Cukrų gali pakeisti tik medus. Taip pat ir su knygomis. Skundiesi “Co-mics’ais” dėl vaikų nemigo. O, jeigu tai būtų vien nemigas, tai dar nebūtų taip bloga.
 
      Pirmiausia, matyti blogi vaizdai pasilieka gyvi vaikų pasąmonėj. Kai kurie jų pažeidžia vaikų moralę ir įdiegia klaidingą gyvenimo filosofiją: melą, užsispyrimą, nepaklusnumą, apsimetimą nupiešia kaip asmens tvirtumą, drąsumą ir kaip “gerą” priemonę išsisukti iš blogybių. Dažnai, gal nesąmoningai, vaikai pradeda ieškoti panašių nuotykių į matytuosius arba panašiuose atsitikimuose pakartoja matytas reakcijas. Žinau, tu sakysi, kad tokių blogų savo vaikams neduodi. Ach, taip, aš tuo tikiu, nors tu pati sakei, kad jie skaito slapta, o kokius, ar žinai?
 
      Vis tiek, kad ir geriausi “Comics” nei literatūrinės nei mažiausios visuomeninės naudos vaikams neduoda. Todėl čia ir turi įvykti cukraus į medų pakeitimas. Duok tai, kas juos domintų ir būtų tiek pat naudinga. Nesiūlau, bet primenu, kad mano Aušrelė gauna “Eglutę’. Ne tik gauna, bet ir pati jai siunčia savo straipsnelius. Stebiuosi, kiek susijaudinimo išduoda jos išraudę veideliai, kai ji sprendžia uždavinius ir spėlioja mįsles. Kurių neįveikia, klausia manęs, o kai grįžta iš darbo tėvelis, vėl prasideda džiaugsmingi “atvertųjų paslapčių” aiškinimai. Tikrai, kaip kalėdinė eglutė jungia šeimą vaikų džiaugsmu, taip šioji “Eglutė” tą džiaugsmą palaiko per visus metus.
      Gal iš karto toks pakeitimas tavo vaikučiams nepatiks, bet paprašyk, kad tau šį tą garsiai paskaitytų. “Svirplį Muzikantą” aš pati mėgdavau, kai girdėdavau skaitant. Kiek čia gražia, vaikams suprantama kalba įpinta gamtos, geografijos ir net istorijos žinių. Laikraštėlyje netrūksta ir puikių eilėraštukų, kuriais mano Aušrelė ir Algiukas linksmina svečius.
 
      Daug kalbėjau, brangioji, tik nežinau, ar atsakiau į tavo susirūpinimą ir ar šie vaistai taip gerai paveiks tavo vaikučius, kaip jie paveikė manuosius.
 
Linkėdama geriausio pasisekimo,
Tavo Z o f i j a
 

     Ar prieštarauja Šv. Raštui ir tikėjimui, jeigu aš galvoju, kad pradžioje Dievas sutvėrė tik atomą, iš kurio paskui viskas išsivystė? Kai jau išsivystė toks tobulas gyvis kaip žmogus, Dievas tada jam įkvėpė sielą. Čia ir buvo žmogaus sutvėrimas.
 
     Atsakymas. Toks aiškinimas nei Šv. Raštui nei tikėjimui neprieštarauja. Kitas klausimas, ar toks aiškinimas yra teisingas. Bet čia jau yra grynai mokslo, bet ne tikėjimo dalykas. Kitą kartą apie tai plačiau pakalbėsime.