Dalia Staniškienė

MAMA, PRAŠAU, LEISK
MAN GYVENTI...

Išvysti saulės tekančios stebuklą. . .
Užuosti kvapią rožę. . .
Klausytis vėjo muzikos. . .
Laikyti šiltą ranką savoje. . .
Mama, prašau, leisk man gyventi. . .

Dainuoti dainą. . .
Nubraukti ašarą. . .
Šypsotis. . .
Mylėti. . .
Mama, prašau, leisk man. . .

Pajust tavo plaukų švelnumą. ..
Ir pabučiavimo saldumą. . .
Juoktis iš džiaugsmo. . .
Ir verkt skausme. .
.
Mama, prašau, leisk. . .

Eiti ir bėgti. . .
Duoti ir imti. . .
Miegoti ir nubusti. . .
Bandyt ir nusivilt. . .
Mama, prašau. . .

Būti. . . Gyventi. . .
Žinoti. . . Tikėti. . .
Mama. . .

AŠTUNTOJI PSALMĖ MANO
GYVENIME

O Viešpatie,
    Tavo didybę, Tavo meilę,
    Tavo karalystę
    Aš atrandu
    čiurlenime upelio
    ir jūros majestotiškos
    bangų giesmėj. . .

Jaučiu Tave
    žvaigždžių spindėjime,
    ir kūdikio juoke, ir ašarose.

O Viešpatie,
    Tavo didybę, Tavo meilę,
    Tavo karalystę
    Nešioju savo širdyje. . .

Esu maža, esu visai maža,
O erdvės, o dangus, o žemė

    tokie dideli. . .
Esu visai, visai maža, bereikšmė!
    Bet Tu mane vis vien myli. . .
Aš Tave garbinu,
O Viešpatie

    Tavo didybę, Tavo meilę,
    Tavo karalystę. . .